Tisá
(Tyssa)

Obec leží severovýchodnì od Ústí nad Labem.

Køíž è. 1 (1168) stál v blízkosti potoka Loschebach na parcele 1492/12 Lange Wiese nedaleko od Cihláøského rybníka.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
95 80 29
Na køíži byla rytina sekery a letopoèet 1665. Býval nazýván "Fleischerkreuz".

Literatura: Dreyhausen - 438
                Krahl - 6
                Kuhfahl
                Queisser - 344

Krahl - MNEC 1923 - 6. Ein Steinkreuz von gleicher Größe steht bei Tyssa, westlich vom Ortsteile "Broche" in der "Langen Wiese" auf Parzelle Nr. 1492/12 (Besitz des Fürsten Thun-Hohenstein in  Tetschen) und wird "Fleischerkreuz" genannt. Es trägt ein eingemeißeltes, aufrechtes Beil und die Jahreszahl 1665.
Kuhfahl - Auf den "Langen Wiesen" nordwestlich das Ziegelteichs in dem flachen Grunde 200 m westwärts das Weges Ziegelteich-Brache. Ringsum Geröll, Gestrüpp, Moor.
Queisser - kolem 1935 - Das sogenannte Schweden- od. Fleischerkreuz i. d. Nähe d. Ziegelteiches bei Tyssa. Nach N gewendet. Jahreszahl vermutl. 1619. Nach Obl. Kral Ex.Cl. 46 Jhg. 1923 S. 71 mit d. Jahreszahl 1665. Siehe aber auch Bürgerschuldir. Schade Eulau in ExCl. 42. Jhg. 1919, S. 78.
Dreyhausen - 438 - Tissa: Westlich vom Ortsteil "Broche" in der "langen Wiese", auf Parzelle 1492/12. Beilzeichnung. "1665." "Fleischerkreuz." Siehe: Krahl, a. a. O. S. 71.

Queisser 1935

Køíž è. 2 (1169) stál na pozemku 1840/4 v lese jihovýchodnì od Cihláøského rybníka.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
130 70 30

Literatura: Dreyhausen - 431, 440
                Krahl - 5, 8
                Kuhfafl
                Queisser - 348
                J. Schade - MNEC 1919 - str. 79

Schade - MNEC 1919 - Einer der Quellbäche des Tysser Wassers hat seinen Ursprung im sogenannten "Ziegelteiche", einem Himmelteiche an dem hier zu einem Plane sich breitenden Abhange des Erzgebirges. Da steht nun auf der Wirtschaft des Herrn Fritsche ein drittes Steinkreuz, das größte der bisher besprochenen, denn es mißt bei 117 cm Höhe 70 cm in der Breite. Eine Jahreszahl ist nicht erkennbar, der Eigentümer meint, seine Errichtung in das Jahr 1500 verlegen zu sollen, doch sind nähere Belege dafür nicht angegeben.
Krahl - MNEC 1923 - 5. Ein weiteres Steinkreuz steht auf der dem Landwirte Josef Fritsche in Königswald Nr. 150 gehörigen Parzelle Nr. 1840/4 auf der Steinwand. Früher führte dort der viel benutzte Weg von der Feste Schönstein bei Tyssa zur Burg Blankenstein vorüber. Es ist aus Sandstein, 112 cm hoch, 86 cm breit, 30 cm stark und trägt weder Inschrift noch Jahreszahl.
Krahl - MNEC 1923 - 8. Ferner befindet sich auf dem Baumberge bei Tyssa, etwa 1 km südlich von dem auf der Wasserscheide gelegenen Ziegelteiche ein schon stark verwittertes und wohl sehr altes Steinkreuz ohne besondere Merkante.
Kuhfahl - 1000 m südöstlich das Ziegelteichs im buschigen halboffenen  Thal ..., das nach Königswald hinab zieht und zwar an einem Pfad links das Wasser laufs.
Queisser - kolem 1935 - Steinkreuz in d. Nähe d. Ziegelteiches bei Tyssa. Lange vergeblich gesucht mit H. Oberlehrer Kral Albin, ein 2. mal mit Piewak. Scheint mit Gewalt umgestürzt. Es steht mitten im Gneis u. Sandstein. Lang etwa 1 m 30 cm, breit 60 - 70 cm, dick 30 cm oben, am Fuße 35 cm.
Dreyhausen - 431 - Königswald: Auf der zur Wirtschaft Nr. 150 gehörigen Parzelle Nr. 1840/4. Siehe: Krahl, a. a. O. S. 71.
Dreyhausen - 440 - Tissa: Auf dem Baumberg, ein Kilometer südlich vom Ziegelteich. Stark vervittert. Siehe: Krahl, a. a. O. S. 71.

Queisser 1935

Køíž è. 3 (1170) stál u staré cesty odboèující pod turistickou chatou vpravo ze silnice do Snìžníku. Po cestì asi 100 až 200 m.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
94 58 24
Na køíži byly 3 køíže nebo meèe. Køíži chybìlo jedno rameno.
V 70. letech 20. století byl køíž zahrnut pod vozovku.

Literatura: Dreyhausen - 439
                Krahl - 7
                Queisser - 355
                Kuhfahl
                Wilhelm - EZ 1903 - 1a

Wilhelm - EZ 1903 - 1a. Ein zweites ähnliches altes Steinkreuz, dem bereits der eine Arm fehlt, steht noch weiter nördlich an der alten "Eisenstraße". Die oberhalb der Tyssaer Wande von Tyssa nach Schneeberg führt. Es wird "Jägerkreuz" genannt, weil hier ein Jäger erschossen worden sien soll.
Krahl - MNEC 1923 - 7. Südlich des Ortsteiles "Steinwand" in Schneeberger Revier, in sogen. "Kessel" befindet sich ein Steinkreuz, das auf der Rückseite 3 gekreuzte Schwerter oder Kreuze eingeritzt hat.
Kuhfahl - Im Walde südöstlich des östlichsten Hauses von Tyssa an einem ... , ... an ...ganden Weg 125 Schritt vom ... ... ... das Schneeberger Straße.
Queisser - kolem 1935 - Südlich d. Ortsteiles "Steinwand" im Schneeberger Revier, im sogenannten "Kessel". 3 eingeritzte Schwerter. Nach Obl. Krahl: ExCl. 46 Jhg. 1923, S. 71.
Dreyhausen - 439 - Tissa: Südlich des Ortsteiles "Steinwand", an der alten Eisenstraße, die oberhalb der Tissaer Wände von Tissa nach Schneeberg führt. Ein Kreuzarm abgebrochen.
"Jägerkreuz." Siehe: Krahl, a. a. O. S. 71.

Queisser 1935

Køíž è. 4 (1222) stál u silnice na Snìžník.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _
Køíž byl nazýván "Frauenkreuz".

Literatura: F. Focke - Aus dem ältesten Geschichts-Gebiete Deutsch-Böhmens. Warnsdorf 1879, 2. Bd. S. 266
                Krahl - 16

Krahl - MNEC 1923 - 16. Wo jetzt an der Straße von Tyssa nach Schneeberg das "Frauenkreuz" steht, soll angeblich eine Frau erschlagen worden sein.

Køíž è. 5 ( ) stál u silnice do Libouchce.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
90 78 _
Na køíži byl letopoèet 1671.

Literatura: J. Schade - MNEC 1919 - str. 79

Schade - MNEC 1919 - Wir schreiten der Talsohle entlang aufwärts und bald erblicken wir auf dem Gehänge zur rechten Hand das stattliche Landhaus des Herrn J. A. Püschner. In der nächsten Nähe steht ein Steinkreuz, dessen Jahreszahl kaum noch erkennbar ist und für 1671 gedeutet wird. Die Lage der Örtlichkeit läßt hier an einen Unfall beim Schlagen des Waldes oder der Holzabfuhr denken, so daß es als "Marterl" etwa gedeutet werden kann. Die Größe dieser Kreuzes ist der des Fleischerkreuzes (90x78 cm) gleich.

Zpìt