Jalubí

Obec leží severozápadně od Uherského Hradiště.

7.8.2007 - JB
 

Kámen č. 1 (6246) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
98 41 27
NPÚ - katalogové číslo: 1000147360, číslo ÚSKP: 35567/7-3337
Jedná se o mýtný kámen. Na kameni je vyryto kolo, v horní části je písmeno "H".

Literatura: Přikryl 1905 str. 15.

Přikryl - Tu nad vinohrady, nedaleko Jalubí u hluboce vyjeté cesty, staré to "hradské", stojí deska kamenná s vykřesaným kolem. Vyčnívá nad trávníkem 11 dm, široká 4 dm a tlustá 25 cm. Lid celého okolí zove ji "staré mýto". - Stojí tu od nepaměti.

Přikryl 1905

7.8.2007 - JB
    

Kámen č. 2 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
43 38 23
Na kameni jsou písmena "CW".

Literatura: Přikryl 1905 str. 15.

Přikryl - Vedle "starého mýta" stojí ve vzdálenosti 1.6 m hranečník 36 cm vysoký a 37 cm široký, nahoře do oblouku skřesán a na něm jsou dvě písmena G. W., což značí: Gut Welehrad a nikoliv jak někteří psali: Civitas Velehradensis. Podobný hranečník stojí totiž na bývalých buchlovských hranicích u horního Rákoše. Mezi oběma písmeny je vykřesána berla opatská. Na zadní straně pak vykřesány jsou letopočty 1670 a 1708. Je tedy hranečník u "starého mýta" nad Jalubím původu mladšího a označuje hranice panství velehradského opatství.

7.8.2007 - JB
 

Zpět