Zábřezí

Obec leží jihozápadně od Trutnova, východně od Miletína.

28.9.2006 - JB
 

Kámen č. 1 (0188) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
87 57 26
Na kameni je reliéf kříže.

Literatura: Dokoupil - 22
                Dreyhausen - 329

Dreyhausen - 329 - Zabřes: Drei Steinkreuze in Zabřes neben der alten Linde.
I.: Kreuzstein.
Kreuzkopf Grube.
Zu I.: "Hier soll der Gemeindeschöffe, bei einer Rauferei im nahen Gasthaus verwundet, seinen Verletzungen erlegen sein."
Siehe: Dokoupil, a. a. O. S. 365, 366.

Dokoupil 1895

7.9.2002 - JB

28.9.2006 - JB
  

Kříž č. 2 (0189).
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
115 102 30
Na kříži je nečitelná rytina. Podle Dokoupila (1895) nesl kříž reliéf nože a již tehdy nečitelný nápis.

Literatura: Dokoupil - 25
                Dreyhausen - 328

Dreyhausen - 328 - Zabřes: Un der Straße Zabřes-Daubrawitz, vor dem Ortseingang.
Schrift nicht mehr lesbar. Kreuzkopf weiß gestrichen. Kleeblattartige form.
"Ein Herr aus Hořitz ritt hier vorbei. Das Pferd scheute, rannte gegen ein baum und warf seinen Reiter ab, der dabei ums Leben kam".
(Karel Žižka, Dechtov.)

Dokoupil 1895
 
28.9.2006 - JB
    

Kříž č. 3 (0752) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 56 22
Na kříži je rytina křížku a sekery a nůžek.

Literatura: Dokoupil - 23
                Dreyhausen - 329

Dreyhausen - 329 - Zabřes: Drei Steinkreuze in Zabřes neben der alten Linde.
II.: Unterer Stammteil Kreuzsteinform.
Stammitte: Beilzeichnung.
Rechter Kreuzarm: Schere.
Rechter und linker Kreuzarm auf der Oberfläche: Gruben.
Zu II.: "Hier soll ein Fremder ruhen, der im gegenüberliegenden Gasthaus ermordet worden sein soll."
Siehe: Dokoupil, a. a. O. S. 365, 366.

Dokoupil 1895

7.9.2002 - JB

28.9.2006 - JB
  

Kříž č. 4 (0753) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
44 48 20

7.9.2002 - JB

28.9.2006 - JB
  

Kříž č. 5 (0450) stál na východním konci obce na nízkém náspu před hospodou.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
110 40 _
Jednalo se o kříž z hrubozrnného pískovce, s malým levým ramenem, pravé rameno chybělo.
V roce 1988 byl při úpravě cesty na koupaliště odstraněn a zničen.
Podle pověsti zde byl pochován husar, který jel tryskem ze Zvíčiny, chtěl přeskočit příkop, spadl s koně a zabil se.

Literatura: Dokoupil - 24
                Dreyhausen - 329

Dokoupil - 24 - V téže obci Zábřezí, téměř na východním jejím konci, pod hostincem na travnatém svahu po levé straně silnice stojí zbytky kamenného kříže, širokou půdicí deskovou v zemi zapuštěného (obr. č. 24.). Svislé břevno je celé zachováno, měříc nad spodní deskou 78 cm; dole je 30 cm, nahoře 25 cm široké, súžuje se v křížení až na 17 cm a je na hořením konci mírně zaokrouhleno. Z příčného břevna udržela se jen levá, na konci zkulacená, v křížení 12 cm široká část v délce 15 cm. Síla kříže činí 19 cm. Dle jednoho podání spadl před statkem č. 17. kdosi s vozu a skonal na místě, kde později tento kříž postaven. Dle druhé tradice má býti tento kříž náhrobkem husara, jenž od Zvíčiny tryskem jel a v místech těch spadl s koně, když hluboký úval přeskočiti chtěl a zabil se. U kříže stojí třešeň a dotud volávají v Zábřezí na toho, kdo s ní ovoce trhá, by dal pozor na husara, jenž ho za nohy chytnouti a dolů stáhnouti může.
Dreyhausen - 329 - Zabřes: Drei Steinkreuze in Zabřes neben der alten Linde.
III.: Stand früher am östlichen Ortsende. Linker Kreuzarm stark beschädigt.
Zu.III: Bezieht sich auf den früheren Standort.
"Hier soll ein Husar, als er einen tiefen Graben überspringen wollte, tödlich verletzt worden sein."
Beim Kreuz steht ein Kirchbaum und man sagt, wer davon pflückt, solle sich in acht nehmen, da ihn der Husar bei den Füßen fangen und herunterziehen könne.
Siehe: Dokoupil, a. a. O. S. 365, 366.

Dokoupil 1895                    Fotografie pochází z archivu muzea v Aši
 

Zpět