Kocléøov
(Ketzelsdorf)

Obec leží jihozápadnì od Trutnova pøi silnici è. 16.

Køíž (1644) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _
Køíž pùvodnì stál na levé stranì zkratky silnice Chotìvice - Kocléøov.

Literatura: Hanke - Jahrbuch des deutschen Reisengebirgsvereines, Trautenau 1935, S. 45.
                 Dreyhausen - 162

Hanke - Ein anderes Sühnkreuz ist seitwärts von der Straße, die von Kottwitz nach Ketzelsdorf führt, auf einem Abkürzungswege linker Hand. Es ist aus heimischem weißlichgelbem Sandstein gehauen und verstümmelt, der eine Arm ist abgeschlagen.
Dreyhausen - 162 - Kottwitz: Seitwärts der Straße, die von hier nach Ketzelsdorf führt, auf einem Abkürzungswege, linker Hand. Verstümmelt.
Siehe: Hanke, a. o. O. S. 45.

25.6.2011 - Fotografie zaslal pan František Mikule
  
24.8.2011 - Fotografie zaslal pan Jiøí Koèí
   

Zpìt