Bilé Poličany

Obec leží jihozápadně od Trutnova, při silnici č. 284, jihovýchodně od Miletína.

Kříž č. 1 (0285) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
92 100 31
Pověst o zabití kozáka pádem z koně v době napoleonských válek.

Literatura: Dokoupil - 21
                Dreyhausen - 325

Dreyhausen - 325 - Weiß-Poličan: Bei der Mühle.
Schrift nicht meht lesbar.
Hier wurde in den napoleonischen Kriegen ein russischer Kosak getötet".
"Hier soll ein russischer Kosak eine Frau getötet haben".
(Der Erzähler, ein deutscher Fortsmeister, wollte ungennant bleiben.)

Dokoupil 1895

19.10.2004 - JB
   

Kříž č. 2 (0969) stál 200 m před západním vjezdem do zámeckého parkeu, na levé straně silnice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
65 80 25

Literatura: Dokoupil - 19
                Dreyhausen - 326, foto č. 44

Dokoupil - 19 - Na silnici z Rohoznice do Bílých Poličan, as 200 m před západním vjezdem do parku zámeckého, na levém banketu stojí v zemi zapadlý, svobodně se pnoucí kříž z hrubého pískovce (obr. č. 19.). V předu i v zadu plochý, má tři viditelné konce as do tří čtvrtí kruhu zaobleny, tak, že sbíhání ramen v křížení je značné. Celá výška nad zemí je 65 cm, délka příčného břevna 80 cm, délka každého z příčných ramen 25 cm, ramene hořeního 35 cm, šířka kříže v křížení 30 cm, síla kříže 25 cm. Až na několik otlučenin na koncích ramen je kříž, jehož tvary na více jiných opět shledáme, dobře zachovalý. I zde nahohl jsem nalézti žádné pověsti, ke kříži se vztahující.
Dreyhausen - 326 - Weiß-Poličan: An der Straße nach Rohoznitz, etwa 200 Meter vor dem westlich gelegenen Eingang in der Schloßpark.
Weiß gestrichen.
Volksbedeutung nicht erfragbar.

Dokoupil 1895                          Dreyhausen
 

Kříž č. 3 ( ) stál u myslivny na severním okraji zámeckého parku.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
54 64 26

Literatura: Dokoupil - 20

Dokoupil - 20 - Před myslivnou na severním konci parku Bělo-Poličanského stojí kříž (obr. č. 20.), spodním ramenem patrně hluboko do země zapadlý, podobný onomu zobrazenému pod číslem 16. Jak tento jest na obou stranách hladký, má 26 cm tlouštky a vyčnívá 54 cm vysoko nad zem; příční břevno 64 cm dlouhé má ramena v délce 22 a 24 cm, hoření rameno je 32 cm vysoké, nahoře 35 a v křížení 20 cm široké a podobně jak konce příčního břevna srdcovitě zaokrouhlené. Dle pověsti, učitelem Střemchou z Lanžova mi sdělené, odpočívá pod křížem pytlák, který na útěku před panskými lesními hlídači klopýtnuv, ranou z vlastní pušky své usmrcen byl.

Dokoupil 1895

Zpět