Třebíč

Kruhová stéla č. 1 (0071) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
57 57 13
Na kameni je reliéf kříže v kruhu.

Literatura: Přikryl 1907 - str. 148, obr. 57, 1932 - str. 29
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

J. F. Svoboda - Na Tř je u obce Stříteže při silnici k městu do země zapadlý kámen s křížem 64 cm vys. (obr. 1).

Přikryl 1907                    J. F. Svoboda - U Stříteže (Tř, 1932 Fr. Kubica)
 
Fotografii zaslal pan Miroslav Dvořák

14.7.2003 - JB
  
13.6.2009 - Fotografie zaslal pan Jiří Kočí
    

Křížový kámen č. 2 (0567) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
129 69 28
Na kameni jsou reliéfy kříže, podkovy, dvou nástrojů a nápisy "F K, IHS, 1628, 16VWFB28".
Podle pověsti nesl tento kámen kovář z Kocandy přes celé město, aby v sázce ukázal, jak je silný. Byla to však jeho poslední cesta. Jakmile postavil kámen na popraviště, svalil se mrtev k zemi. Lidé si povídali, že ho stihl boží trest za to, že přinesl posvátný kámen na místo, kde se popravovali zločinci.
Podle jiných pramenů je to hraničník hrdelního práva města Třebíče. Před kamenem byli odsouzenci trestáni na hrdle mečem.

Literatura: Franz - 80
                Přikryl 1907 - str. 148, obr. 57
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 69

J. F. Svoboda - 1628: u města Třebíče na silnici k Jaroměřicím kámen nepravidelných tvarů (obr. 10), vysoký 140 cm, dole široký 70 cm, tloušťky různé; výzdoba, nápis a vročení patrno z obrázku. 13 Snad i toto je nějaká památka pobělohorská.
Pozn. 13 - Kámen vyobrazil Franz [8.] kresbou a Přikryl [12.] reprodukcí fotografie. Franz četl nápis: F. K. J. S. (je to známý, monogram IHS), P G F, Rp 1828, T V W (je to asi správně městský znak), 16 F B 23 a zaznamenal pověst, že silák kovář vsadil se, že donese tento kámen z „Kocandy" do Stříteže, za Třebíči však klesl mrtev; proto je na kameni podkova(?). Podle jiné domněnky je to hraničník třebíčského hrdelního práva. Přikryl považuje nástroje po stranách kříže za nástroje umučení Páně a písmena i letopočty (na jeho reprodukci jsou oba 1628) za mladší, protože jeví kamenickou zručnost. Od Franzovy publikace se pověst v různých obměnách traduje (viz na př. H-P roč, II. č. 6-7, kde je opět jiný popis památky a obě vročení 1828).

Franz 1899                Přikryl 1907                    J. F. Svoboda - U Třebíče (1932 Fr. Kubica)
  
25.8.2002 - Fotografii zaslal pan Miroslav Dvořák

9.8.2006 - JB
  

Křížový kámen č. 3 (0860) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 54 22
Na kameni je reliéf patriaršího kříže.

14.7.2003 - JB
  
31.10.2010 - Fotografii zaslal pan  Jindřich Hlaváč

Křížový kámen č. 4 (1775) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
106 63 32
Na kameni je reliéf latinského kříže a sekery.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

J. F. Svoboda - ... jako i kámen u Třebíče při levé straně cesty do Slavic před hospodářskou školou, 80 cm vys., na jedné straně s vypouklým křížem a sekerkou, obrácenou ostřím vlevo.

8.5.2002 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
 
14.7.2003 - JB
  
31.10.2010 - Fotografie zaslal pan  Jindřich Hlaváč
  

Křížový kámen č. 5 (1774) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
73 60 21
Z obou stran kamene jsou reliéfy křížů.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

J. F. Svoboda - Při pěšině z Třebíče do Kožichovic (v Kožichovském žlebě) vedle mohutné borovice s obrázkem stojí kámen s křížem po obou stranách; tam prý asi r. 1850 podřezal cestující z Třebíče svého druha, když se vracel domů.

28.3.2004 Fotografie zaslal pan Jaroslav Brabec
 
16.8.2005 - JB
  

Křížový kámen č. 6 (1773) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
62 37 12
Na kameni je vytesán kříž a meč hrotem vzhůru.
Kámen byl zasazen v tarasu na dolní levé straně staré silnice směrem ke Kanciborku. Odstraněn byl při rozšiřování vozovky v roce 1979.
Kámen připomíná památku smrti francouzského důstojníka, který v těch místech za napoleonských válek, roku 1811, byl zabit rakouským jezdcem.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

J. F. Svoboda - ... asi 70 cm vys. s dýkou na pravé straně kříže zasazen v tarasu u staré silnice "pod Kanciborkem" u domu čís. 7 v předměstí Třebíče53.
Pozn. 53 - Francouzský jezdecký důstojník střetl prý se tu r. 1811 s rak. hlídkou a byl zabit. Asi r. 1830 prý majitel domku č. 7 při opravě zdi komína zasadil kámen pod komín, v domě pak strašilo, až na radu faráře dal kámen na původní místo. H-P IV. str. 56.

Fotografii poskytl pan Miloš Pokorný

14.5.2011 - JB
 

Křížový kámen č. 7 (2664) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
52 50 21
Na obou stranách kamene je reliéf kříže.
Původně stával u rybníka Velký Bor u Trnavy, při staré cestě do Přeckova.
Kámen vyfotografoval v roce 1953 pan František Peštál starší - Památný křížový kámen na hranicích katastru Přeckova.

Literatura: M. Dvořáková, J. Horký, E. Nožička, F. Peštál, K. Průša - Památné kameny a pověsti na Třebíčsku. Akcent 2010, Třebíč

14.5.2011 - JB
  

Kříž č. 8 (1934) je připevněn ke zdi při vchodu do podzemí baziliky sv. Prokopa.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 60 _
Na kříži je letopočet 1777.

13.6.2009 - Fotografie zaslal pan Jiří Kočí
    

Kámen č. 9 (2578) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 70 20
Na kameni je reliéf latinského kříže.

Zpět