Pocoucov

Obec leží severně od Třebíče.

Kříž (0339) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 53 25
Podle pověsti zde zkameněla zlá žena, když před tím utopila své děti v blízkém rybníce Lubí.

Literatura: Fritz - 9
                Přikryl 1907 - str. 146, obr. 55

Fritz - 9. Mezi Třebíčem a Podsoudovem stojí na poli kříž kamenný, úplně vypracovaný, však zvláště na ramenech silně porouchaný a lišejníky porostlý. Na příčných ramenou má vyrytý letopočet arabskými číslicemi 1622. Dolní rameno jest tak dlouhé, jako oboje příčná dohromady, pod levým bokem až na zem nakreslen jest pouhými lineami křížku podobný meč. Lid pokládá tento kříž za cyrilo-metodějský, hlavně pro jeho primitivnost a poruchu, latinské jeho rozměry a letopočet odporují.

Přikryl 1907

Miroslav Dvořák
 
8.8.2006 - JB
  

Zpět