Moravské Budějovice
(Mährisch Budwitz)

Obec leží jižně od Třebíče.

Kámen (0824) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
73 87 24
NPÚ - katalogové číslo: 1000139090, číslo ÚSKP: 27826/7-2869
Na kameni je nevýrazný reliéf latinského kříže a sekery.
Původně stával 100 m před hřbitovem na znojemské silnici.

Literatura: Franz - 25
                Fritz - 33
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

Franz - 25. Am einem 100 M. von Friedhofe von Mähr.-Budwitz am der Znaimer Reischsstraße abzweigenden Feldwege, von der Straße 20 M. entfernt und mit dieser parallel.
hoch 0,76 breit 0,83 dick 0,19-25
W.
Fritz - 33. Na silnici z Moravských Budějovic do Znojma asi 10 minut cesty stojí u struhy kámen 80 cm vysoký a též tolik široký s okraji mnoho vydrobenými a hranami otupenými. Na přední ploše jeho jest vytesán mělce vypuklý kříž s rameny 60 cm dlouhými a 10 cm širokými. Pod pravým příčným ramenem jest postavena sekýrka s 20 cm dlouhým a 6 cm tlustým topůrkem a 15 cm dlouhým a 7 cm širokým čepelem. Ramena nestojí docela pravoúhle, výtesky jsou velmi primitivní, plochy zvětralé a lišejníky obrostlé.
J. F. Svoboda - ... stával takový starý kámen (obr. 18.) v poli u Mor. Budějovic u býv. polní cesty, která odbočovala za kaplí sv. Jana od státní silnice a byl nyní přemístěn do parku u této kaple. Je 76 cm vys., 83 cm šir. a 19-25 cm tlustý a sekera je pod levým ramenem kříže 49.
Pozn. 49 - Franz nalezl kámen 20 m od silnice (později byl 9.40 m); stál paralelně se silnicí čelem k západu. Pověsti o něm Franz nezjistil; neslyšel jsem také nikdy o původu kamene vypravovati, protože mezi obilím nebyl nápadný.

Franz 1893                                  J. F. Svoboda - U Mor. Budějovic se sekerou (1932 Fr. Jech)
 
15.7.2002 - JB
  

Zpět