Číměř

Obec leží východně od Třebíče při silnici č. 401.

Kámen č. 1 (0559) stál v lese 2 km jižně od obce, vpravo od lesní cesty odbočující směrem k přehradě z červené turistické cesty. Od lesní cesty je vzdálen asi 40 m v lokalitě zvané V dulíku, poblíž studánky Lukénky, v hustém travnatém porostu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 28 8/19
NPÚ - katalogové číslo: 1000136315, číslo ÚSKP: 25212/7-2597
Na kameni je nápis "MAN, SKE, LS" ve spodní části jsou vyryty dvě ruce.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68

J. F. Svoboda - 1555: u Číměře [Tř] v lese, který patřil kdysi k čís. 1. stojí asi 50 cm vysoký kámen s letopočtem 1555; jsou na něm vytesány dvě ruce a nad nimi: MANSKE L[E]S.6
Pozn. 6 - VTř str. 227.

Fotografie - Fr. Hrůza, Třebíč

Kámen č. 2 (2519) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
87 67 _
Na kameni je málo znatelná rytina křížku.

16.6.2012 - JB
   

Zpět