Háj
(Haan)

Obec leží západnì od Teplic.

Køíž (1224) stál vpravo u okresní silnice mezi Hájem a Køižanovem.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
39 50 36
Na køíži je vysekán malý køížek, písmena "A S" a letopoèet 1853.
Køíž zmizel v létì roku 2008.

Literatura: Dreyhausen - 83
                Wilhelm - EZ 1901 - 6

Wilhelm - EZ 1901 - 6. Steht rechts an der Bezirkstraße zwischen Haan und Krinsdorf, bei der Einmündung des von den Ortschaften Hegeholz und Katzendorf her nach Deutzendorf führenden Weges. Die in unserem Bilde dargestellte Ansicht ist die von der Straße ab- (dem Felde zu) gekehrte Seite. Die heute als 1853 (oder 1863) zu lesende Jahreszahl und die darüber befindlichen Buchstaben A S sind entwerden überhaupt erst später eingemeißelt worden oder aber es wurde zum mindesten, wie der Augenschein zeigt, der Achter aus der mittelalterischen Form des Vierers (//\\) erst nachträglich hergestellt. Im übrigen trägt das aus seinem Ossegger Sandstein gemeißelte Kreuz Spuren starker Verwitterung und anderer gewaltsamer  Beschädigungen. - Über die Bedeutung des 11 cm tiefen und 4 cm im Querschnitt zählenden Loches oberhalb der Jahreszahl siehe meine Ausführungen im allgemeinen darüber  "Erzgebirgs-Zeitung" 1899, S. 195.
Dreyhausen - 83 - Haan: Rechts an der Bezirkstraße zwischen Haan und Krinsdorf bei der Einmündung des von den Ortschaften Hegeholz und Katzendorf her nach Deutzendorf führenden Weges. Inschrift: "18/5?/3" wohl erst aus später Zeit. Oberhalb der Jahreszahl Höhlung. Siehe: Wilhelm, Erzgebirgszeitung 1901, S. 3.

Wilhelm 1901

30.4.2008 - JB
    

Zpìt