Trnová
(Tirna)

Obec leží jihovýchodně od Tachova při silnici č. 199.

Kříž (1505) stál v obci vlevo u silnice, vpravo od odbočky cesty vedoucí do Lhotky, v blízkosti zděných božích muk.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 30 _
Kříž i boží muka  byly odstraněny kolem roku 1965.

Literatura: Dreyhausen - 405
                Kuhfahl
                Wilhelm - Der Westböhmische Grenzbote - Tachov 1900

Kuhfahl - Links an der Straße und rechts von der Abzweigungstelle nach Vogelsang.
Dreyhausen - 405 - Tirna: Rechts von der Abzweigungstelle des Weges nach Vogelsang.
                               Siehe: Wilhelm, a. a. O.

Fotografie z kroniky obce Trnová
Převzato z knihy Z. Procházka - Příběhy vepsané do kamene, díl 1
 

Zpět