Stříbro
(Mies)

Město leží jihovýchodně od Tachova.

Kříže 1,3,4 stojí v atriu muzea.
9.2005 - František Mikule                            10.4.2009 - JB
 

Kříž č. 1 (0162) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 89 36
Kříž původně stával u cesty z Kladrub do Mileva.
V muzeu je od roku 1996. Byl sem přemístěn ze dvora budovy "Správa majetku města a městské lesy".

Literatura: Dreyhausen - 282
                Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 80

Dreyhausen - 282 - Mühlhöfen: An der nach Mühlhöfen führenden Straße, wo sich diese gegen die Niederung des Gemeindeweihers senkt.
"In den berühtigten Hungerjahren 1771-72 saßen hier zwei Mäher, rasteten und teilten ihr mitbekommenes Brot. Wahrscheinlich wähnte sich der eine übervorteilt und begann mit seinem Kameraden zu streiten, welcher Streit so hitzig wurde, daß der eine seine Sense packte und dem Kameraden mit einem Hieb den Kopf vom Rumpfe trennte. Entsetzt floh der Mörder vom Schauplatze seiner Tat, doch wurde er bald eingefangen und büßte sein Verbrechen am Galgen. Die Hinterbliebenden bezeichneten den Ort, wo zwei Familienväter dem Tode geweiht wurden, mit diesem schlichten Zeichen."
Siehe: Tuma, Sagen und Überlieferungen aus Kladrau und Umgebung. Mies 1926, S. 92. Zentralarchiv der deutschen Volkserzählung, Prag, Nr. 1428.

Wilhelm 1899

9.2005 - Fotografii zaslal pan František Mikule

10.4.2009 - JB
   

Kříž č. 2 (0163) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 50 _
Na kříži je rytina melého křížku a písmena M L.
Nalezen byl 1983-4.

Literatura: Šrámek - 69, 24295

Šrámek - 69. Ve hřbitovní zdi na jihových. straně u kostelíka sv. Petra as 2 km severových. Stříbra.

Šrámek 1931
 
Fotografii zaslal pan Pavel Rund, 2002

31.3.2007 - JB
 

Kříž č. 3 (0164) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
74 39 20
Původní stanoviště není známo. Do muzea byl přemístěn v roce 1999 z bývalého hřbitovního kostelíka p. Marie (nad benzinovou pumpou).

9.2005 - fotografii zaslal pan František Mikule

9.4.2009 - JB
  

Kříž č. 4 (1340) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
71 45 26
Kříž byl nalezen v roce 1996 na katastru obce Sulislav (Solislau), severozápadně od města.
Na kříži je reliéf řeckého kříže.

Literatura: Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 60

Wilhelm 1899

9.2005 - fotografii zaslal pan František Mikule

9.4.2009 - JB
  

Kříž č. 5 (1135) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 57 23
Na kříži je rytina kruhu děleného osmi paprsky. Na druhé straně je rytina kříže v kruhu.
Původně stával u Domaslavi (do roku 1972), na okraji lesa vpravo u silnice do Lestkova, asi 250 m od hřbitova.
Pověst o zavraždění žida.

Literatura: Blöchl - 15
                Šrámek - 196, 39013

Šrámek - 196. Západně Čes. Domaslavi, asi 250 m od vsi (ohyb silnice od hřbitova), v nízkém smrkovém porostu asi 8 m vpravo od silnice a asi 50 m jihových. od shluku balvanů (skalky v borovém lese na mírném pahrbku), stojí kříž. Židovi nějakému se tu prý stalo jakési neštěstí.

Šrámek 1945
 
Fotografie zaslal pan Pavel Rund, 2002
 
31.3.2007 - JB
  

Křížový kámen č. 6 (1487) byl zazděn v ohradní zdi kostela sv. Petra.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
65 75 _
Na kameni byl kříž v kruhu.

Literatura: Šrámek - 69a

Šrámek 1927

Kříž č. 7 (2460) je uložen v muzeu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
45 _ _
Na obou stranách kříže jsou nápisy.
Kříž je zhotoven z břidlice.

4.10.2009 - JB
   

Kříž č. 8 (1336) je uložen v muzeu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
65 50 _
Kříž pochází z obce Malovice. Obec leží poblíž Erpružic.

Literatura: Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 54

Wilhelm - 1899

2.2014 - Fotografie zaslal pan Pavel Svoboda
    

Zpět