Prostiboř
(Prostibor)

Obec leží jihovýchodně od Tachova.

Kříž č. 1 (0155) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
72 72 23
Podle jedné pověsti kříž připomínná událost, při které dívka lehkomyslně v hospodě slíbila, že přinese věnec z čerstvého hrobu, byla vyrušena hrobníkem a strachem zemřela.

8.7.2002 - JB

25.7.2010 - JB
  

Kříž č. 2 (2474) byl zazděn v podezdívce u domu č. p. 13.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Podle pověsti byl postaven na paměť děvečky, kterou zabil býk.

Literatura: Zdeněk Procházka - Příběhy vepsané do kamene, Díl I., Domažlice 2008, č. 164

Kámen č. 3 (1237) stál u okresní silnice Prostiboř-Kladruby asi 1 km od Prostiboře.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 80 18
Jednalo se o téměř kruhový kámen s reliéfem kříže.
Kámen stál na původním místě do 70. let dvacátého století, kdy byl převezen do kladrubského kláštera, kde později nebyl nalezen.

Literatura: Dreyhausen - 279
                Urban - EZ 1904 - str. 246
                Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 19

Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 19 - Ein Viertel des Weges links an der Strasse von Prostibor nach Tinkau bei Kladrau (Bezirk Mies).
Höhe 0,61, Fussbreite 0,46, Dicke 0,20, Kreuzbalken breit 0,06
Granit. SO.
Tradition: Auf Grund einer Wette ist hier ein Mann von dem Schlosse Kopetzen aus mit einem Pfeile erschossen worden.
Urban - EZ 1904 - Ein anderer Kreuzstein, ohne Jahreszahl, steht an der Bezirkstraße Prostigor-Kladrau, dem Schlosse Kopetzen gegenüber. Daselbst soll in Folge einer Wette ein Mann auf den anderen geschossen haben, wodurch der eine getötet worden sei.
Dreyhausen - 279 - Kopetzen: An der Bezirkstraße Prostigor-Kladrau. "Hier soll infolge einer Wette ein Mann auf einen anderen geschossen haben, wobei der andere ums Leben kam."

Wilhelm 1899

Zpět