Nové Domky
(Neuhäusl)

Obec leží jihozápadně od Tachova, severozápadně od Rozvadova.

Kříž č. 1 (2304) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85/118 48 16
Na kříži je nápis:
       Am 21
        Marz
18 Kath Stich 62

Kříž byl přelomen na dva kusy. Jeho slepení proběhlo 11.4.2009.
Kříž připomíná smrt Kateřiny Stich, která zde byla zabita padajícím stromem.

31.3.2007 - JB
  
11.4.2009 - JB

Kříž č. 2 (2457) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
72 63 20/28
Na kříži je vyryt latinský křížek a nápis: AO1.7.M.H.9.2.
Kříž byl postaven na památku hajného Mathiase Hettlera, který zde byl zastřelen pytláky.

Kříž byl přelomen na dva kusy. Jeho slepení proběhlo 11.4.2009.

11.4.2009 - JB
    

Kříž č. 3 (2472) stál v lese nedaleko od místa, kde se silnice z Hraniček rozděluje na cesty do Nových Domků a k Arnoštinu hamru.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Zdeněk Procházka - Příběhy vepsané do kamene, Díl I., Domažlice 2008

Procházka - č. 152 - V těchto místech byl 25.5.1830 zabit za svým vozem padajícím stromem sedlák Georg Hörl z Rozvadova čp. 60. Podle vyprávění se tak stalo za velké bouřky. Jiné prameny uvádějí, že byl zabit bleskem. Místo bylo prokleté, protože blesk navštívil tuto lesní tišinu ještě několikrát a Hörlovu pamětnímu kříži urazil prý obě příčná ramena. V minulosti neprošel okolo nikdo, kdo by se nepomodlil Otčenáš za ubohou formanovu duši.

Zpět