Nahý Újezdec
(Naketen Dörflas)

Obec leží severovýchodně od Tachova při silnici č. 198.

Kříž (1143) stál vedle sloupkových božích muk na rozcestí při východním okraji obce, nedaleko silnice do Lomu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
50 63 _
V roce 1970 byl kříž odstraněn.

Literatura: Blöchl - Von alten Steinkreuzen und Kreuzsteinen. Pilsen 1935
                Dreyhausen - 349
                Šrámek - 213, 44600

Dreyhausen - 349 - Naketendärflas: Auf Gemeindegrund neben der Marter.
Siehe: Blöchl, a. a. O. S. 19.
Šrámek - 213 - Kříž 50 cm vys. stojí u božích muk na vých. konci obce Nahý Újezd as 5 km jihozáp. od Plané.

Blöchl 1935            Šrámek 1949
  

Zpět