Klíčov
(Glitschau)

Obec leží východně od Tachova.

Kříž č. 1 (0146) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 29 8
Na kříži je rytina kříže, nápis "IHS" a letopočet 1738.
Původně stával pod náspem silnice z Brodu nad Tichou do Kočova, 10 m od silničního mostku.

Literatura: Dreyhausen - 389
                Dr. Otakar Kalandra - Chodové Plánští, Karlovy Vary 1957, str. 29
                Šrámek 1949 - 212, 44845
                Wilhelm - Der westböhmische Grenzbote, Tachau, 25. August 1900, S. 398
                Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 49

Dreyhausen - 389 - Gottschau: An der Straße zwischen Bruck und Gottchau.
"Dieses Kreuz, sowie das zwischen Bühlöding und Lohm, das beim Wilhelmshof und das beim Tachauer Friedhof, werden mit einer Wette in Verbindung gebracht, wonach vier Soldaten am zweiten Weihnachtsfeiertage bei grimmiger Kälte nackten Leibes gegen Tachau gelaufen sein sollen und der Reihe nach, je bei einem später auf die Stelle gesetzten Kreuze tot niedergestürzt wären." Siehe: Wilhelm, a. a. O.
Šrámek - 212 - Křížek 72 cm vys. stojí v louce vlevo pod náspem silnice Brod n. Tichou - Kočov, asi 5 m od niveau silnice a asi 10 m od propustě silniční (směrem ku Kočovu) jíž přitéká potůček směrem k železničnímu nadjezdu, který je odtud ze silnice dobře vidět.
Kalandra - Kočov (Gotschau) ... Také zde se nachází kamenný kříž neznámého původu. ...

Wilhelm 1899             Šrámek 1949
  
6.7.2002 - JB
 

Kříž č. 2 ( ) stál u silnice mezi Klíčovem a Kočovem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Podle pověsti bylo na tomto místě zachráněno dítě ze spárů vlka.

Literatura: Dreyhausen - 390
                Dr. Otakar Kalandra - Chodové Plánští, Karlovy Vary 1957, str. 29
                Weidl - Bezirk Plan 1896, s. 313
                Wilhelm - Der westböhmische Grenzbote, Tachau, 25. August 1900, S. 398

Dreyhausen - 390 - Gottschau: An der Straße zwischen Gottschau und Glitschau.
"Hier soll ein kleines Kind aus den Krallen eines Wolfes errettet worden sein."
Siehe: Wilhelm, a. a. O.
Kalandra - Klíčov (Glitschau) ... Západně od obce nachází se v poli kámen, který zde byl položen na památku, že bylo v těchto místech zachráněno dítě unášené vlkem.

Zpět