Dlouhé Hradiště
(Langenradisch)

Obec leží severovýchodně od Tachova, východně od Konstantinových Lázní.

Pamětní kámen ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
94 47 14
Nahoře zaoblená kamenná deska. V horní části je malý latinský kříž s rozšířenými rameny. Pod ním je 9 řádků nápisu:

Hier wurde
BARTHL MANGES
FORST: PRAKTIKANT
in Gutenstein in
Seinem Berufe
den 6. Juni 1863
Abends meichlich
Ermordet

Literatura: Zdeněk Procházka - Příběhy vepsané do kamene, Díl I., Domažlice 2008, č. 98

19.4.2015 - JB
       

Zpět