Vranová Lhota
(Braune)

Obec leží jihovýchodně od Svitav při silnici č. 644.

Kříž č. 1 (0679) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 70 22
Na kříži je symbol kominického řemesla - žebřík a obrys krátkého kopí.
Původně stával na polní mezi při silnici z Vranové do Veselí na úpatí Černé hory. Před rokem 1887 se rozlomil a po tomto roce byl uložen do kapličky na návsi. Zde byl v 50. letech 20. století při malování kapličky znovu poškozen.

Literatura: Czerny 1895 - 16

Czerny - 1895 - In der kleinen Capelle des Dorfes Braune an die Wand gelehnt.
60/76/30
W
Zur Zeit einer Hungersnoth wurde ein Mann von Hradnitz, der ein Maßl Kleie trug, erschlagen und hierauf das Kreuz errichtet.
Ursprünglich stand der Stein an der von Braune nach Wessely führenden Straße, am Fuße des "schwarzen Berges".
In Folge eines von Kindern bei dem Steine entfachten Feuers zerbrach derselbe und wurde dann in die Capelle übertragen.

2.4.2005 - JB
  

Kříž č. 2 (0681) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
115 54 21

Literatura: Czerny 1895 - 15
                Přikryl 1907 - str. 47-8, obr. 22

Czerny - 1895 - Bei Braune auf der Hutweide neben der Straße, die ein wenig steil in den Ort hinabführt.
45/56/22
S
Cyrillkreuz? In der Vorzeit soll hier ein Friedhof bestanden haben. Während der Franzosenkriege wurden hier französische Soldaten begraben.
Nach Aussagen alter Leute wurden daselbst Knochen und Sargbretter ausgegraben.
Přikryl - 1907 - Za Bůzovem se sv. Věrozvěstové zastavili mezi Vranovou a Hraničkami na cestě vedoucí do Trnávky. Zde + prof. Havelka objevil porouchaný kříž misijní prastarého původu (obraz č. 22), který je ode dávna, jak na obrázku vidět, na dva kusy rozražen; spodní břevno kříže zůstalo v zemi, vrch pak i s ramenami zasazen vedle toho do země ale obráceně. O starobylosti kříže toho mimo zvětralý jeho zevnějšek svědčí také důlky a rýhy, jichž na něm několik shledáváme.

Přikryl 1907

2.4.2005 - JB
   

Zpět