Svitavy
(Zwittau)

Kříž č. 1 (1683) stál v části Lány (dříve Čtyřicet lánů) vlevo u silnice do Kamenné Horky v blízkosti kamenolomu na parcele č. 1288.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 70 33
Naposledy byl kříž zaznamenán v 60. letech dvacátého století, kdy byl renovován.
Ke kříži se váže smírčí smlouva zapsaná ve svitavské městské knize pod číslem B/375.

Literatura: Czerny - 1895, 1907
                Franz 1899 - 59
                Přikryl - 1905 str. 39, 1907 str. 270-271

Czerny 1895 - Vierzighuben. An dem Wege, der von Zwittau nach Mährisch-Hermersdorf führt, in der Nähe des dem Jul. Randa gehörigen Steinbruches auf der Parzelle Nr. 1288.
80/70/33
N
Franz - 59 - Südöstlich von Zwittau am Feldwege nach Hermersdorf am Rande eines tiefen Steinbruches.
90/75/30
NNW
Sühnkreuz des Gilg Frepser, den Jakob Weyder erschlagen hat.
Das Sühn-Document im Zwittauer Stadtbuch B, pag. 375 den Wortlaut vide Mittheilungen 1895, pag. 74
Czerny 1907 - 9. In der Gemeinde Vierzighuben, an dem Wege, der von Zwittau nach Mähr.-Hermersdorf führt, steht in der Nähe des dem Herrn Julius Randa gehörigen Steinbruches auf der Parzelle Nr. 1288 ein nach Norden gewendetes Kreuz. Es mißt in der Höhe 0,8 m, in der Breite 0,32 m, in der Dicke 0,33 m und...
Přikryl 1905 - Blíže města k Hermersdorfu u silnice stojí dva nízké kamenné cyrillské kříže.
Přikryl 1907 - Na území Čtyřiceti lánů (Vierzighuben) při cestě z Kamenné hory do Svitav nedaleko lomu stojí kamenný kříž 0,8 m. vysoký, 0,32 m. široký a 0,33 m. tlustý. Je o něm živé podání na svatého Cyrilla a Metoda. Jiný stojí před samým městem.
Několik kroků od Svitav vzdálen stojí kamenný kříž z hrubozrnného pískovce nepravidelně tesán.

Franz 1899

Kříž č. 2 ( ) stál jižně od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Přikryl - 1905 str. 39, 1907 str. 270-271

Přikryl 1905 - Blíže města k Hermersdorfu u silnice stojí dva nízké kamenné cyrillské kříže.
Přikryl 1907 - Několik kroků od Svitav vzdálen stojí kamenný kříž z hrubozrnného pískovce nepravidelně tesán.

Zpět