Polička

Obec leží jihozápadně od Svitav.

Kříž č. 1 (0448) je v muzeu v Poličce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 76 33
Na kříži je reliéf dvou zkřížených kladiv.
Původně stál na pravé straně silnice do Horní Jedlové.
V roce 2008 byl kříž přemístěn do muzea v Poličce a na jeho místo byla 31.7.2008 umístěna kopie.

Literatura: Přikryl 1907 - str. 232, obr. 85
                Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, ročník XXII. Politický okres poličský (1906)
                J. F. Svoboda - Okolí horácké osady - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937

Soupis památek - str. 44 - Jedlová. KŘÍŽ t. zv. Cyrillomethodějský, na silnici k Poličce, 1.20 m vysoký, 0.70 m široký, hrubě z pískovce tesaný. Zpředu vyryta dvě kladiva křížem, vzadu stopy nápisu (?).
J. F. Svoboda - K nim můžeme připojiti ještě kamenný kříž u pohraniční obce Jedlové při cestě k Poličce. Je 91 cm vysoký, 28 cm tlustý a příčné břevno měří 70 cm. Na přední části hladce přitesané jsou na 15 mm plasticky vytesána dvě zkřížená kladiva 12.

Přikryl 1907

Fotografie zaslal pan František Mikule
 
2.4.2005 - JB
  

Kříž č. 2 ( ) stojí na původním místě kříže č. 1.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
112 80 26
Jedná se o kopii kříže č. 1 instalovanou 31.7.2008.
Na kříži je reliéf dvou zkřížených kladiv.

13.5.2011 - JB
   

Zpět