Janov
(Jahnsdorf)

Obec leží severozápadně od Svitav.

Kříž (1118) stál na jižním okraji obce (Dreyhausen), u spojovací cesty vedoucí z horní části obce na říšskou silnici (Czerny).
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 57 25
Kříž byl přelomen. V zemi zůstal pouze pahýl nohy, zbytek ležel opodál.

Literatura: Czerny - 1895 -13, 1907 str. 68
                Dreyhausen - 254
                Přikryl - 1907 - Str. 271

Czerny - Bei Jahnsdorf, neben dem Verbindungswege, der vom oberen Orte zur Reichstraße führt.
70/57/25
Das abgebrochene Kreuz liegt neben dem in der Erde steckenden Stumpfe.
Přikryl - Dp. farář v Janově (Jansdorf) P. Jan Sobota sdělil, že dle podání přišli sv. Cyrill a Method přes les Oboru k Janovu, konali na jižním boku dědiny sv. misie a tu postaven kamenný kříž, nyní přelomený. Vrchní část leží podle spodku a je 0,7 m. vysoká, 0,57 m. široká a 0.25 m. tlouštky. Vedlejší pole jmenuje se, podobně jako v Krčmaně, u "Kamenného kříže" (Steinkreuzflur).
Dreyhausen - 254 -  Jansdorf: Am südlichen Gemeindeende, in der Flur "beim steinernen Kreuz". Kopfteil liegt abgebrochen daneben.
Siehe: Přicryl: SS Cyrill a Metod v památkách starožitných na Moravě a ve Slezsku. 2. Teil, Thein bei Leipnik 1907, S. 271.

Zpět