Lukavice
(Lukawitz)

Obec leží jihozápadnì od Šumperka, severnì od Mohelnice.

Køíž (0479) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
125 71 33
Na køíži je rytina kopí nebo vidlí.

Literatura: J. Havelka - Køíže cyrillské a památky jim pøíbuzné
                Czerny 1907 - 28
                Pøikryl 1907 - str. 54, obr. 25

Czerny 1907 - 28. Am Verbindungswege der von der Gemeinde Schmole durch den Ort Lukawetz nach Liebein führt, steht in Lukawetz bei den Hause Nr. 32 ein plumpes aus Sandstein gefertigtes Steinkreuz.
 Das gegen Südwest gewendete Steinkreuz von durchaus 0,34 m Dicke hat eine Höhe von 1,22 m. Die Breite am Stammende mißt 0,64 m, am Beginn der Arme jedoch 0,29 m, während die Balkenlänge 0,7 m beträgt. Das Haupt erbreitert sich etwas nach oben, was an den Armen nicht wahrzunehmen ist, da die Ecken stark beschädigt sind und vom linken Arme die vordere Hälfte abgefallen ist. Am Stamme ist die Spur einer Einmeißelung, die möglicherweise ein Schwert vorstellen könnte, wahrzunehmen. Eine Ueberlieferung, außer an Cyrill und Methud, hat sich nicht erfragen lassen.

Havelka 1885          Pøikryl 1907
 
17.4.2003 - JB
    

Zpìt