Krchleby
(Chirles)

Obec leží jihozápadně od Šumperka, severozápadně od Mohelnice.

Kříž (1126) stál u silnice do Javoří, poblíž novějšího vysokého kříže.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
94 67 26
Na kříži byla rytina meče.
Kříž byl nazýván Francouzský.
Podle pověsti kříž označoval místo, kde ležel rytíř padlý v souboji. Podle jiné pověsti zde byl sťat a pohřben dlouho hledaný vůdce loupežníků.
V roce 1986 byla po kříži nalezena pouze díra v zemi.

Literatura: Czerny - 1895 - 18
                 Czerny - 1907 - 19
                J. Havelka - Kříže cyrillské a památky jim příbuzné
                Přikryl 1907 - str. 49, 50, obr. 24

Czerny - 1895 - 18. An der Straße, die von Ohrnes nach Chirles führt.
94/67/26
O
An dieser Stelle soll ein Zweikampf stattgefunden haben, wobei ein Ritter am Platze blieb. Richtstätte eines Räuberhauptmannes.
Czerny - 1907 - 19. An der Straße, die von Ohrnes nach Chirles führt, steht ein 0,94 m hohes, 0,55 m breites und 0,67 m dickes Kreuz. Seine Armlänge beträgt 0,67 m und hat auf der nach Osten gewendeten Fläche ein Schwert eingeritzt. An dieser Stelle soll, so meldet der Volksmund, ein Zweikampf stattgefunden haben, wobei ein Ritter am Platze blieb. Eine zweite Tradition bezeichnet diesen Ort als Richtstätte eines Räuberhauptmannes.
Přikryl - 1907 - V polovici cesty do Zábřehu prof J. Havelka nalezl pískovcový kříž při cestě mezi Javořím a Krchlebami (v Čas. vlast. muzea olom. II., 128), o němž praví, že po zvětralém, zcela porušeném povrchu poznat, že zub času na něm hlodá již po mnohá staletí. Kříž stojí docela o samotě při cestě, ač možná dost, že dříve tak osamělý nebyl; že tu bývala osada, nyní zaniklá, jako příklad máme ne nedaleké Stříteži. Na přední straně vykřesaná způsobem pradávným, totiž rýhami, podoba meče. Okolní Němci, praví Havelka, neznají o kříži žádné pověsti. Jen jeden rolník tamní pravil jemu, že prý tu jakýsi důstojník mečem byl zabit a také pochován. Očividně jest to smyšlenka, k níž podnět dala podoba meče na kříži vypodobněného; možná také, že pouhé přenesení tradice; neboť poblíž vysoký, novější kříž značí skutečné místo, kde jakýsi vojín odpočívá.

Havelka 1885                  Přikryl 1907
 
www.npu.cz

Zpět