Studánka

Zemìdìlská usedlost leží jihozápadnì od Sokolova.

Køíž (0810) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
85 33 14
Na køíži je rytina øeckého køíže.
Køíž v roce 2018 zmizel.

Literatura - Steidl

Steidl - Die 3 Kreuze von Wöhr. c) im Schönbrunner Wald, Bartholz, 7 Schritte in einer Kultur, wo man das Kreuz bald nicht mehr sehen wird, aus Granit mit eingemeißeltem Kreuz, dessen senkrechter Balken ist bis über den Kopf des Kreuzes noch auf die Rückseite verlängert, auch quer dazu verlaufen über den Kopf (mit der anderen Rinne sohin ein Kreuz bildend), gleiche Rinnen bis auf die Seitenflächen des Kopfarmes, der Kopf ist zum Teil beschädigt. Blöchl würde in diesen Linien sicher Stakenkreuze sehen. Maße: 75:34:12, da der linke Querarm abgebrochen ist, dürfte die Breite statt 34 früher 47 Zentimeter betragen haben.

17.11.2001 - FS

26.9.2004 - JB
   

Zpìt