Arnoltov
(Arnitzgrün)

Obec leží jihozápadnì od Sokolova.

Køíž (1388) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
58 57 37
Na køíži je vyryt køížek, na druhé stranì je vyryt oblouk pastevecké hole.

Literatura: Dreyhausen - 140
                Steidl -
                Wilhelm - EZ 1906 - 27

Wilhelm - EZ 1906 - 27. Arnitzgrün (Finkenmühle) bei Königsberg a. d. Eger an einem Waldwege, bis zu den Armen in die Erde gesunken. Die Sage erzählt, es hätte hier einmal ein "herrschaftlicher" Hirtenjunge auf eines Bauern Wiese geweidet. Der Bauer getraute sich aber nichts zu sagen, denn der Hirtenjunge besaß einen gar bissigen Hund, den der Bauer fürchtete. Um den Hund aus der Nähe des Knaben zu bringen, nahm der Landmann eines Tages seine Katze mit und ließ sie vor dem Hunde aus. Dieser lief der Katze nach und der Bauer erschlug den Knaben, der auch an der Stelle begraben liegen soll.
Dreyhausen - 140 - Arnitzgrün: Im Gemeindewald. Bis zu den Armen eingesunken.
"Hier wiedete einmal ein herrschaftlicher Hirtenjunge auf eines Bauern Wiese. Der Bauer getraute sich aber nichts zu sagen, denn der Hirtenjunge besaß einen gar bissigen Hund, den der Bauer fürchtete. Am den Hund aus der Nähe des Knaben zu bringen, nahm der Landmann eines Tages seine Katze mit. Er ließ sie vor dem Hunde aus. Dieser lief der Katze nach und der Bauer erschlug den Knaben, der auch an der Stelle begraben liegen soll."
Siehe: Wilhelm, Erzgebirgszeitung XXVII. Jahrgang, S. 17.

Wilhelm 1906

2003 - Fotografie zaslal pan Alexej Kokorev
   
 

Zpìt