Rotštejn

Obec leží západně od Semil, východně od Turnova.

Kříž (2341) stával na klenutí nad studánkou.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Latinský kříž s odlomenou nohou. Letopočet 1877.
V 80. letech 20. století byla studánka zrušena. Kříž poté stál opodál a zakrátko zmizel.

Zpět