Nudvojovice

Obec leží jihozápadně od Semil, západně od Turnova.

Kříž č. 1 (0640) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
72 58 19
Uprostřed kříže je dutina ve tvaru kříže, nad kterou je letopočet 1788.
K tomuto objektu byly pohřbeny kosti, jejichž větší množství se nalezlo při stavbě trati Turnov - Železný Brod.

Literatura: Šrámek - 204, 39675

Šrámek - 204. Na hřbitůvku v Nudvojovicích u Turnova, na jeho sev. straně u hřbitovní zdi.
Zde u tohoto křížku byly pochovány kosti, jichž se nalezlo velké množství při stavbě trati Turnov-Žel. Brod. Kostelík z let kolem 1200.

Šrámek 1936

1.8.1998 - JB
 

Kříže č. 2 - 4 jsou zasazeny ve štítech kostela.
Pravděpodobně se jedná o architektonické prvky.
6.7.2018 - JB
 

Kříž č. 2 (15032) je zasazen v prvním štítě ve směru od Turnova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Pravděpodobně byl osazen jako poslední až při opravě kostela koncem devatenáctého století.

28.9.2018 - JB
   

Kříž č. 3 (15033) je zasazen ve druhém štítě ve směru od Turnova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

6.7.2018 - JB
 

Kříž č. 4 (15031) je zasazen ve třetím štítě ve směru od Turnova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

28.9.2018 - JB
  

Zpět