Nové Strašecí

Obec leží severovýchodně od Rakovníka.

Kámen (0224) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 72 23
Na jedné straně kamene je vyhlouben kříž s gemou v křížení ramen, kříž v kruhu a málo znatelný ondřejský kříž, na druhé straně je reliéf latinského kříže.

Literatura: Renner - 28
                Soupis památek historických a uměleckých, ročník XX. Politický okres slanský (1904)

Soupis památek - U pěšiny, vedoucí z Nového Strašecí po úbočí Hory šibeničné k obci Rudě, stojí v mezi starožitný KŘÍŽ, k němuž více místních pověstí se pojí. Kámen ten, ze žehrovického pískovce, jest 1.90x0.70 m a zasazen je do své polovičky v zemi. Po odkopání prsti shledalo se, že nahoře a dole je širší, v prostředku pak užší. Na straně k městu vtesán je v hořejší polovině kříž téže asi podoby, jako je známý kříž křižovnický, pouze prostřední čtverec tohoto kříže vyvstává; ramena jsou prohloubena. Pod křížem vystupuje plastická plocha kosočtverečná, kde snad druhdy býval nápis. Nad ním pak kříž šikmý a po obou stranách toho kříže křížky kolmé vypoukle tesané. Druhou stranu zaujímá cele vypoukle tesaný kříž obyčejné podoby a vedle tohoto kříže v rohu malý křížek s dvěma příčnýma raménkama, vypodobňující tak zvaný kříž řecký. Roh kamene k Šibeniční hoře obrácený, jest uražen. O původu jeho nelze nám udati bližších zpráv.

3.5.1998 - JB
 
28.4.2001 - FS

Zpět