Čistá
(Tschistay)

Obec leží jihovýchodně od Rakovníka při silnici č. 229 do Kralovic.
22.8.1998 - FS

11.7.2009 - JB
 

Kříž č. 1 (0314).
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
103/118 45 15
Kříži chybí pravé rameno, v těle je spojen cementovou maltou.
Na hlavě je rytina tlapatého kříže. Dříve byl na kříži čitelný letopočet 1713, který měl poslední číslici na odlomeném rameni.
Roku 1985 byl evidován u cesty ke Kočkovu mlýnu asi 200 m před železničním přejezdem. Kolem roku 1990 byl v parčíku v Čisté.

Literatura: Renner - 22
                Nacházel - 46
 
Renner - Západně Čisté směrem k Drahotovic mlýnu nedaleko železničního mostu stojí pískovcový kříž s letopočtem 1713. Jest vysoký 85 cm; příčné břevno měří 62 cm a síla kamene 15 cm. Nestojí na svém původním místě, to bývalo blíže k Čisté. Stával v polích, kde překážel při polních pracích. Byl vyzdvižen, při tom rozbit a pohozen. Při stavbě mladotické dráhy dal jej stavbyvedoucí inženýr stmelit a postavil jej tam, kde dnes stojí. Letopočty na křížích dosvědčují, že kamenné kříže stavěli od nejstarších dob až do nedaleké přítomnosti.
Nacházel - Západně Čisté směrem k "Drahotojc" neboli k "Jiříkojc" mlýnu je na Holubím vrchu, kde se lidově říká "u kamenného křížku", nedaleko železničního mostu pískovcový kříž 85 cm výšky, 62 cm rozpětí ramen a 15 cm síly kamene. Památník ve tvaru kříže nestojí na svém původním místě, stával v poli blíže k Čisté, ale poněvadž překážel při polních pracích, byl vyzdvižen, rozbit a pohozen. Při stavbě mladotické dráhy jej dal stavbyvedoucí inženýr stmelit a postavit tam, kde stojí dnes.
V místní kronice čistecké je psáno, že tam podle pověsti má být pochován muž, který byl nakažen morem nebo jinou nakažlivou chorobou. Aby nepřišel do styku se zdravými měšťany z Čisté, nosili mu tam dobří lidé jídlo, které k cestě položili. Na kamenném kříži je vytesán ještě malý křížek a : "A. 1713".

Renner 1939

22.8.1998 - FS                 30.4.2001 - JB
 
11.7.2009 - JB
   

Kámen č. 2 (1367).
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
94 53 23
Na kameni je reliéf kříže a kruhový otvor o průměru 15 cm.
Stál vedle železného křížku u silnice z Kožlan do Čisté.

Literatura: Nacházel - 30
                Renner - 13
Renner - Při okresní silnici z Čisté do sousedních Kožlan spatřujeme jižně Čisté okrouhlý kamenný mezník, který se zdá býti rovněž celním kolem. Vyčnívá nad zemi 54 cm, v průměru má 50 cm a tloušťka jeho měří 20 cm. Na obou stranách jsou na něm rovnoramenné kříže. V dolejší levé části je veskrz kamene kulatý otvor o průměru 15 cm. Účel tohoto otvoru neumíme vysvětliti. Podobný otvor jest také v kamenném kříži u Protivce.
Nacházel - Kulatý kámen na západní straně silnice, proti odbočce cesty vedoucí do Břežan by odpovídal varovnému účelu, jelikož tam bylo lze se Čisté vyhnout. Kulatý kámen s vytesaným křížem má pod spodním pravým ramenem kulatý otvor, tak přesný, že je jako vysoustruhovaný. Účel tohoto otvoru je záhadný. Kámen je 54 cm nad zemí, průměr 50 cm a síla kamene 20 cm.

Renner 1939

2 2.8.1998 - FS           30.4.2001 - JB
 
11.7.2009 - JB
   

Kříž č. 3 ( ) stál na původním místě kříže č. 1.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jedná se o novodobý objekt.

27.5.2012 - Fotografie zaslal pan Jiří Synek
 

Zpět