Olšany u Prostějova

Obec leží severně od Prostějova.

Kříž (1366) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
52 46 22
NPÚ - katalogové číslo: 1142628253, číslo ÚSKP: 50475/7-8902
Na hlavě a ramenech kříže jsou svislé, krátké rýhy.
Původně stával u domu č. p. 23.

18.4.2003 - JB
    

Zpět