Strážiště

Obec leží severně od Plzně.

Kámen č. 1 (0410) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
83 59 16
Na přední straně je reliéf latinského kříže, kolem kterého je německý desetiřádkový nápis s letopočtem 1835.
Kámen stojí na místě, kde podle nápisu spadl ze stráně rejtar Johannes Kühner, když doručoval poselství. Bylo mu 52 let.

Literatura: Šrámek - 205, 39674

Šrámek - 205. Asi 100 m pod kostelem a nebo 150 m od fary ve Strážišti v rokli vedoucí ku Střele, asi 4 m ve stráni vpravo od ohybu cestičky.
Prý před dávnými léty se zde někdo zabil. Kříž je pokryt nápisem, ale špatně čitelným. Jen v místech těsně vpravo od dolní části kříže (od paty kříže) bylo lze rozeznati letopočet 1835.
Je to kříž obdobného tvaru, jako kříže blíže nedaleké Hodovíze (pod č. 169-170).

Šrámek 1946

24.7.2003 - JB
  

Kámen č. 2 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Kámen dal zhotovit opat plaského kláštera Fortunatus Hartmann.
Na kameni je reliéf kotvy, písmena F.H. A.P., P.L., V.G. a letopočet 1765.

18.4.2015 - JB
   

Zpět