Spankov

Obec leží severozápadně od Plzně.

Kámen (0252) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 58 21
Na kameni je reliéf kříže v kruhu.

Literatura: Dreyhausen - 244
                Šrámek - 160, 38913
                Wilhelm - MITTH 1901 - 35

Wilhelm - MITTH 1901 - 35. Hurkau, halben Weges an der von Pilsen nach Theusing führenden Aerarialstraße.
Dreyhausen - 244 - Hurkau: Halben Weges an der von Pilsen nach Theusing führenden Straße.
Siehe: Wilhelm, Mitteilungen der Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, 27. Jahrgang, 1901, S. 98f. Nr. 35.
Šrámek - 160 - Jihových. od Myslivny na "Kostelíku" u Špankova, asi 250-300 m od "Kostelíka", asi 8 kroků vlevo cesty ve svahu výmolu porostlém křovím a travou. Na "Kostelíku" jsou znatelny stopy úplně zarostlých základů rozbouraných zdí kostela jakož i malého, do kruhu stavěného hřbitůvku. Opodál kostela stála prý kdysi ves Tis. Za válek ve středověku (husitských) zničena. Pověst vypráví, že prý na tomto místě roztrhali vlci jednoho pastýře.

Wilhelm 1901                   Šrámek 1945
  
24.7.2003 - JB
  

Zpět