Sedlec

Obec leží severně od Plzně na vedlejší silnici z Kralovic do Žihle.

Kříž č. 1 (0551) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
86 87 20

Literatura: Nacházel rukopis - č. 38

2.7.1997 - JB

24.7.2003 - JB
  

Kámen č. 2 (0553) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 35 16
Na kameni je reliéf klínového kříže.
Původně stával vlevo u dnes již neexistující polní cesty od olšanského statku k Mariánské Týnici. Cesta byla rozorána v sedmdesátých letech 20. století.
Nalezen byl v roce 1977. Do roku 2011 byl uložen v Potvorově. Poté byl ošetřen v muzeu v Mariánské Týnici a uložen na současném místě.
Pravděpodobně je to jediný dochovaný ze tří kamenů, ke kterým se vztahuje lidová píseň o smrti dvou soků a jejich milé.

Literatura: Nacházel rukopis

Nacházel - Východně Olšanského dvora na Kralovicku stávaly tři kamenné kříže obhroublých tvarů. V r.1951 jsem našel ještě dva z těchto prastarých kamenů a v r. 1973 již pouze jeden a ten byl ještě shozen ze svahu do roští. V lidové pověsti vypráví stará kramářská píseň jak dva zamilovaní mládenci a jedno děvče se vraceli z Potvorova do Sedlce od taneční zábavy. Oba zamilovaní sokové děvče doprovázeli do Olšanského dvora. Poněvadž děvče projevovalo náklonnost k oběma mládencům, rozhodli se šalebnou hru skoncovat a požádali děvče, aby se konečně rozhodla pro jednoho z nich. Nerozhodné děvče si vymyslelo ďábelské řešení, které se jí nevyplatilo. Jednoho z nich poslala do Vysoké Libyně a druhého do Kralovic a který z nich dřív přiběhne, tomu dá své srdce. Chlapci přiběhli ve stejnou chvíli, najednou. Vznikla hádka a o děvče se začali tahat a to tak důkladně, až ji roztrhli. Když oba viděli, co provedli, spáchali sebevraždu. V kramářské písni "U Sedlce vísky stojí tři kamenné křížky ..." má značit tři mladé zamřené lidské životy.
Co je na pověsti pravdivého nelze doložit. Je-li však na pověsti něco pravdivého, pak smírčí kříže dali postavit rodiče chlapců a děvčete.

24.7.2003 - JB

23.10.2011 - Fotografii zaslal pan Jiří Synek

Kámen č. 3 ( ) stál spolu s kamenem č. 2 u polní cesty od olšanského statku k Mariánské Týnici.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Druhý křížový kámen, ke kterému se vztahuje lidová píseň o smrti dvou soků a jejich milé.
Naposledy dokumentován v roce 1951.

Literatura: Nacházel

Vyobrazení neznámo.

Kámen č. 4 ( ) stál spolu s kamenem č. 2 u polní cesty od olšanského statku k Mariánské Týnici.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Třetí křížový kámen, ke kterému se vztahuje lidová píseň o smrti dvou soků a jejich milé.

Literatura: Nacházel

Vyobrazení neznámo.

Kameny č. 5, 6, 7 stojí v parčíku na návsi.
Jsou to repliky tří kamenů podle pověsti o "roztrženém děvčeti". Instalovány byly v září 2013.

5.12.2013 - Fotografie zaslal pan Jiří Milota
  

Kámen č. 5 (2595) - levý.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

18.4.2015 - JB
   

Kámen č. 6 ( ) - prostřední.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

18.4.2015 - JB
   

Kámen č. 7 ( ) - pravý.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

18.4.2015 - JB
   

Zpět