Kbelany

Obec leží západně od Plzně.

Kříž č.1 (0244) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 41 31
Na hlavě a ramenech kříže jsou vysekány tři křížky.

Literatura: Dreyhausen - 287
                Šrámek - 156, 38910

Dreyhausen - 287 - Rochlowa: Drei Steinkreuze im Harabaskawalde bei Rochlowa, auf dem ehemaligen Besitz eines Mieser Mönchklosters.
Siehe: Blöchl, Von alten Steinkreuzen und Kreuzsteinen, Pilsen 1935. S. 13.
Šrámek - 156 - Od myslivny Harvažova asi 100 kroků k sev. k obrázku na stromě, pak vpravo lesní cestou až k starému opuštěnému lomku po levé straně a od něj vzhůru cestou lesem, první průsek příčký přejíti a za ním asi v polovině ku druhému jímž vede t. zv. "Valdštejnská cesta" - stojí kříž vlevo, kůly ohraničený.

Šrámek 1945

25.7.2003 - JB
   

Kámen č.2 (0245) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
71 51 34
Na kameni jsou čtyři čtvercová zahloubení, která tvoří řecký kříž.

Literatura: Dreyhausen - 287

Dreyhausen - 287 - Rochlowa: Drei Steinkreuze im Harabaskawalde bei Rochlowa, auf dem ehemaligen Besitz eines Mieser Mönchklosters.
Siehe: Blöchl, Von alten Steinkreuzen und Kreuzsteinen, Pilsen 1935. S. 13.

25.7.2003 - JB
   

Zpět