Horní Hradiště

Obec leží severně od Plzně, severně od Plas.

Kámen (1079) stál asi 2 km severozápadně od Plas nad údolím Peklo. Asi 10 až 15 minut od domku stojícího u vstupu do údolí Peklo, při polní cestě vedoucí z údolí do obce, vlevo u cesty u uschlého kmene mohutné borovice v místech, kde cesta opouští zalesněné stráně a nabývá více rovinného charakteru v polích.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 38 _
Na kameni byl reliéf kříže na trojúhelníkové základně. Na pravé straně kamene byl vysekán menší kříž.
Kámen stál na místě, kde byl zavražděn mnich z plaského kláštera.

Literatura: Šrámek - 150, 35581, 35582

Šrámek - 150. Asi 10 až 15´ od domku stojícího u vstupu do údolí zv. „Peklo“ (asi 2 km severozáp. od Plas), (kteréžto údolí ústí do údolí řeky Střely) při polní cestě vedoucí z údolí vzhůru do obce Hradiště, vlevo od této cesty u uschlého kmene mohutné borovice, v místech, kde cesta opouští zalesněné stráně a nabývá více rovinného charakteru v polích.
Kříž as 70 cm vys. opřený o kmen borovice prý zasazen na místě, kde jeden sedlák z hradiště zabil jednoho kněze z plasského kláštera, který udržoval milostný poměr s jeho ženou a kterého prý na onom místě při nevěře s jeho ženou zastihl.

Šrámek 1943
   

Zpět