Hodovíz

Obec leží severně od Plzně, jihovýchodně od Manětína.

Kámen č. 1 (0552) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
79 41 _
Na kameni je reliéf kříže a letopočet 1858.
Do 60. let 20. století stával ve svahu.
Na tomto místě býval brod. Jednou zde projížděl kočí s povozem, spadl pod vůz a byl usmrcen.

Literatura: Šrámek - 169

Šrámek - 169. Severových Hodovíze v údolí potoka naproti špičce lesa proti „Vyšehradu“ (skalnatá ostrožna, kde kdysi stávala nějaká tvrz), asi 10 m od cesty za potůčkem ve výmolu břidlicí vystuženém.
Na tomto místě prý zahynul jakýsi sedlák Hlous, když překvapen bouří jel povozem a ještě chtěl přejeti rozvodněný potok. Dravý proud vůz převrátil a on přišel při tom o život.

Šrámek 1945

25.6.2000 - Fotografii zaslal pan František Mikule

7.7.2005 - JB

Kámen č. 2 (0771) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
79 57 18
Na kameni je reliéf klínového kříže.
Označuje smrt malé pasačky, na kterou se při bouřce a dešti v přívalu vod zřítil uvolněný převislý kámen, pod který se schovala.

Literatura: Šrámek - 170, 38905

Šrámek - 170. Severových. Hodovíze (asi 50 m vysoko v pusté, lesem borovým a břízami porostlé stráni zv. „Na borách“) proti Vyšehradu, asi 7 m vlevo od nápadnější silnější břízy stojící nad větší skupinou bříz.
Na onom místě prý byly zavaleny 2 děti, které s babičkou, pasoucí na stráni kozy, šly na pastvu na stráň kde skotačily a při tom se část břidličnaté skály utrhla a je zavalila.

Šrámek 1945

25.6.2000 - Fotografii zaslal pan František Mikule

7.7.2005 - JB
   

Kříž č. 3 (1078) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
74 56 19
Pravé rameno je odlomeno.
Kříž byl vyorán na poli za stavením.

Literatura: Šrámek - 171, 38906

Šrámek - 171. Na západní straně Hodovíze za humny na levé straně spojovací cesty od jihu k severu vedoucí.
Na tomto místě prý jedna stará žena, nesoucí těžký náklad na zádech upevněný popruhem (snad trávu v plachtě neb pod.) odpočívala na vyvýšené mezi a prudký vítr převrátil jí náklad, při čemž popruh na prsou upevněný se svezl ke krku a nešťastnou ženu uškrtil.

Šrámek 1945
 
7.7.2005 - JB
    

Kámen č. 4 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
49 36 17
Na kameni je rytina řeckého kříže.
Jedná se o novodobý objekt, repliku ztraceného kamene č. 1077.
Kámen byl vytvořen podle Šrámkova vyobrazení.
Původní kámen byl naposledy zaznamenán v roce 1945.

2003- Fotografii zaslal pan František Mikule

7.7.2005 - JB
   \

Kámen č. 5 (1077) stával severně od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
43 _ _
Na kameni byla rytina řeckého kříže.
Naposledy byl zaznamenán v roce 1945.

Literatura: Šrámek - 168, 38903

Literatura: Šrámek - 168, 38903

Šrámek - 168. Na severozáp. Hodovíze asi 60 m za rozcestím od křížku na polní mezi vlevo asi 5 m od cesty (vedoucí od dřevěného kříže u silnice sev. nad Lhotkou směrem k Lipí na manětínskou silnici).

Šrámek 1945
 

Zpět