Druztová

Obec leží severovýchodně od Plzně.

Kámen (0636) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 30 18
Na kameni je reliéf kříže na trojúhelníku směřujícím vrcholem dolů.
Původně stával na břehu Berounky naproti hradu Věžka. Kolem roku 1970 byl kámen vyloven potápěči a uložen na bývalé faře.

Literatura: Šrámek - 151, 47566

Šrámek - 151. V polesí Zábělá naproti hradu Věžce u Druzdové asi 5 m od řeky Mže, na pravém jejím břehu u ústí lesní strže do Mže, za kteroužto strží pak les od řeky odbočuje doprava. Je to v místech asi 150 m od hradu (ovšem na druhé straně řeky), kde končí táhlá stráň od hradu Věžky proti proudu se táhnoucí (a jakoby na nějaké předhradí neb kdysi opevněné místo chránící přístup z této strany z údolí ku hradu připadající).

Šrámek 1944

4.2003 - Fotografii zaslal pan Jiří Fürbacher

4.11.2011 - JB
  

Zpět