Nová Hospoda

Obec leží na jihozápadním okraji Plzně.

Kámen (1253) stál v poli severovýchodně od města nedaleko hřbitova, vpravo od silnice do Plzně.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 40 _
Na kameni byl reliéf tlapatého kříže.
Pověst o zabití ovčáka bleskem.
Naposledy kámen dokumentoval v roce 1976 Josef Kabát za plotem vysílače na vrchu Krkavec.

Literatura: Blöchl - 1936 časopis Plzeňsko, č. 2, ročník XVIII, str. 4

Blöchl - V oblasti Nové Hospody, dnes k městu Plzni přináležející, nalézá se na poli pana Soukupa za hřbitovem těsně při mezi malý kopeček, hustě šípky obrostlý a uprostřed nich památný kámen s hluboce vytesaným křížem. Líc kamene obrácen jest k sousednímu poli. Dochovaná teadice vypráví, že před dávnými lety zabit byl na tomto místě ovčák, který zde pásal své stádo ovcí, po nichž ovšem v dnešní době není na Nové Hospodě ani památky.
 Rolníci a majetníci obou rolí, mezi nimiž se památník nachází, přisuzují mu zvláštní moc a odvozují z této i požehnání polní úrodě. Proto též obracejí občas tajně kámen, aby lícem svým hleděl k tomu či onomu poli. Vysázení šípků kolem památníku mělo pak pravděpodobně za cíl takové tajné obracení zameziti.
 Na první pohled nepatrné památky podobného druhu jsou často velmi důležitými dokumenty historickými, i kulturně historickými zejména jde-li o stará mezní znamení, jichž jest v západních Čechách velké množství. Podepsaný pracuje na jich podrobném probádání a prosí čtenáře o sdělení, pakli se někde podobný kámen nachází.
FRANTIŠEK BLÖCHL.
Plzeň, Pražská ulice.

Blöchl 1936
 
Josef Kabát 1976
 

Zpět