Soběkury

Obec leží jihozápadně od Plzně.

Kámen č. 1 (0386) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
94 42 19
Na kameni je reliéf jetelového kříže, na němž jsou písmena "IHS" a letopočet1704. Ve spodní části kamene je nápis: "NA TOM MISTIE ZABILO DRZEWO JAKVBA RADV SMILVISE PAN BVH NAD DVSSI JEHO".

25.7.2003 - JB
  

Kámen č. 2 (0387) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
57 46 32
Na kameni je nevýrazný reliéf kříže.
Kámen označuje místo, kde byl zabit a oloupen potulný tkalounář.

25.7.2003 - JB

25.7.2010 - JB
   

Pamětní kříž č. 3 (1154) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na podstavci kříže je nápis:

K upomínce
na kamenické tovaryše
Hynka Větrovského
a Martina Šticha
10. června 1861
zde bleskem zabité.
Zřízeno od p. Jana hraběte
Kolowrat Krakovského

25.7.2010 - JB
    

Zpět