Dobřany

Obec leží jihozápadně od Plzně při silnici č. 180.

Křížový kámen č. 1 (1270) stál severovýchodně od obce na louce u Vartova mlýna.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byla část mlýnského kola a nápis "1. April 1821 D. F." .

Literatura: F. Vlčka - Město Dobřany v historii a době přítomné, 1932

Vyobrazení neznámo.

Křížový kámen č. 2 (1271) stál jižně od obce při staré cestě do Chlumčan, nedaleko křížení cesty s železniční tratí, u božích muk.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 45 20
Na kameni byla vyryta postava se zdviženou zaťatou rukou.

Literatura: Soupis památek historických a uměleckých, ročník XXX. Politický okres stříbrský (1908)
                F. Vlčka - Město Dobřany v historii a době přítomné, 1932

Soupis památek - str. 29 - Dobřany. 12. Vedle předešlého stojí na mezi kámen 0.60 m vys., s reliéfem muže se zaťatou zdviženou pěstí.
(11. U cesty do Chlumčan stojí nový kříž z r. (1899), zasazený v pískovcovém soklu 0.55 m vys., který byl dříve částí na témž místě postaveného sloupu ... )

Vyobrazení neznámo.

Zpět