Písek

Kříž č. 1 (2658) je uložen v lapidáriu muzea.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
59 49 22

23.8.2013 - JB
   

Kámen č. 2 (0234) je v muzeu, vsazen ve stěně u schodiště mezi přízemím a prvním patrem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
122 46 _
Jedná se o starý náhrobní kámen.
Na kameni je reliéf latinského kříže. Nad levým ramenem je reliéf půlměsíce, nad pravým je reliéf šesticípé hvězdy. Pod rameny je nápis gotickou majuskulí: hENL, EBRl.
Kámen byl v roce 1560 použit do základů novostavby školní budovy Na bakalářích, po jejím zániku byl pak někdy po roce 1853 osazen vně severní zdi presbyteria děkanského kostela Panny Marie.
V roce 1992 byl přemístěn na současné místo.

Literatura: J. Soukup - Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese píseckém. Praha 1910, str. 223.
                Adámek, Fröhlich - Písecké háhrobníky z 13.-18. století, Písek 1996 - č. 2

Soupis památek - Na severní straně presbytáře zvenčí zazděn žulový náhrobek, v něm půlměsíc a hvězda, pod rameny stopy nápisu: SP ...hEML..., znamení v poli trojobloukovém je vyšlapáno. Z konce XIII. stol. až poč. XIV. stol. (obr. 246). S náhrobkem tím jsou příbuzny tři kameny na hřbitově u svaté Trojice, odtud tam přenesené. (Viz B. Grueber, Kunst des Mittelalters in Böhmen, II., 125. - M. Z. K. XIX., 54. - Kunsthistorischer Atlas der Z.-Kom. II. Abt. [1892], čís. 2., tab. V.)

23.8.2013 - JB

Kámen č. 3 ( ) je umístěn uvnitř zvonice hřbitova u Nejsvětější Trojice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
191 88 _
Jedná se o starý náhrobní kámen.
Na kameni je reliéf hrotového kříže na půlkruhové základně. Pod levým ramenem je reliéf motyky, pod pravým mlátek a dvě želízka.V prostoru základný je v kruhu naležato orientovaný gotický štít s písmenem R provedeným v gotické majuskule.
Kámen pochází z kostela Panny Marie, odkud byl v roce 1892 vyzdvižen a umístěn do jižní obvodové zdi hřbitova u Nejsvětější Trojice poblíž zvonice.
Sejmut ze zdi byl kolem roku 1980.

Literatura: J. Soukup - Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese píseckém. Praha 1910, str. 241.
                Adámek, Fröhlich - Písecké háhrobníky z 13.-18. století, Písek 1996 - č. 3

Soupis památek - Ve zdi hřbitovní na straně východní zazděno jest 18 náhrobních kamenů ... Tři jiné byly sem přeneseny z děkanského kostela a shodují se znamením kříže na oblouku s náhrobkem tam již popsaným. Jsou bez nápisů, jen jeden z nich má pod rameny kříže radlici a kladivo (obr. 259) se dvěma dlátky a v podstavci ve tvaru štítku obrácené majuskulové R. Jsou ze XIV.-XV. stol.


23.8.2013 - JB
 

Kámen č. 4 ( ) je umístěn uvnitř zvonice hřbitova u Nejsvětější Trojice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
138 67 _
Jedná se o starý náhrobní kámen.
Na kameni je reliéf latinského kříže na pahorku. Nad levým ramenem je reliéf půlměsíce, nad pravým je reliéf kola.
Kámen pochází z kostela Panny Marie, odkud byl v roce 1892 vyzdvižen a umístěn do jižní obvodové zdi hřbitova u Nejsvětější Trojice poblíž zvonice.
Sejmut ze zdi byl kolem roku 1980.

Literatura: J. Soukup - Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese píseckém. Praha 1910, str. 241.
                Adámek, Fröhlich - Písecké háhrobníky z 13.-18. století, Písek 1996 - č. 4

Soupis památek - Ve zdi hřbitovní na straně východní zazděno jest 18 náhrobních kamenů ... Tři jiné byly sem přeneseny z děkanského kostela a shodují se znamením kříže na oblouku s náhrobkem tam již popsaným. Jsou bez nápisů, jen jeden z nich má pod rameny kříže radlici a kladivo (obr. 259) se dvěma dlátky a v podstavci ve tvaru štítku obrácené majuskulové R. Jsou ze XIV.-XV. stol.


23.8.2013 - JB

Kámen č. 5 ( ) je umístěn uvnitř zvonice hřbitova u Nejsvětější Trojice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
123 98 _
Jedná se o starý náhrobní kámen.
Na kameni je reliéf latinského kříže na pahorku. Nad levým ramenem je reliéf pěticípé hvězdy, nad pravým je reliéf půlměsíce.
Kámen pochází z kostela Panny Marie, odkud byl v roce 1892 vyzdvižen a umístěn do jižní obvodové zdi hřbitova u Nejsvětější Trojice poblíž zvonice.
Sejmut ze zdi byl kolem roku 1980.

Literatura: J. Soukup - Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese píseckém. Praha 1910, str. 241.
                Adámek, Fröhlich - Písecké háhrobníky z 13.-18. století, Písek 1996 - č. 5

Soupis památek - Ve zdi hřbitovní na straně východní zazděno jest 18 náhrobních kamenů ... Tři jiné byly sem přeneseny z děkanského kostela a shodují se znamením kříže na oblouku s náhrobkem tam již popsaným. Jsou bez nápisů, jen jeden z nich má pod rameny kříže radlici a kladivo (obr. 259) se dvěma dlátky a v podstavci ve tvaru štítku obrácené majuskulové R. Jsou ze XIV.-XV. stol.


23.8.2013 - JB
 

Kámen č. 6 ( ) je umístěn v lapidáriu muzea.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
132 48 _
Jedná se o starý náhrobní kámen.
V horní části kamene jsou vedle sebe dvě rytiny latinských křížů. V dolní části uprostřed je rytina kladívka. Vpravo uprostřed je naležato písmeno E provedené gotickou majuskulí.
Kámen byl v roce 1994 nalezen při výkopu u nároží farní budovy u kostela Panny Marie.

Literatura: Adámek, Fröhlich - Písecké háhrobníky z 13.-18. století, Písek 1996 - č. 1

2003 - Zdeněk Filla

23.8.2013 - JB
 

Zpět