Mirotice

Obec leží severozápadně od Písku.

Kámen (1074) stál jižně od obce u silnice do Radobytce, u odbočky do Strážovic.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. Soukup: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu píseckém. Praha 1910

Soukup - Na silnici do Radobic, u rozcestí do Stražovic, v mezi KÁMEN, na jehož zadní straně nečitelný nápis a na přední straně letopočet 1730 pod dvěma skříženými kladívky.

Zpět