Milevsko

Město leží severovýchodně od Písku.

Kříž č. 1 (0237) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
82 58 26

Literatura: Dreyhausen - 299

Dreyhausen - 299 - Mühlhausen: Bei dem Schlachthaus, 1935 neu ausgestellt.
"Hier soll ein Italiener getötet worden sein, dessen Geist noch umgeht".
Den Bezirk Mühlhausen bearbeitete ich nach der Handschrift Ing. J. Růžička: "O nejstarších kamenných křížích, zejména v Čechách a jejich nejbližším sousedství". - Ich entnahm dieser Arbeit, die mir Herr Oberforstrat Ing. J. Růžička liebenswürdiger Weise zur Verführung stellte, nur die augenscheinlich alten und noch stehenden Steinkreuze.

27.7.2003 - JB
 
29.3.2008 - JB
   

Kámen č. 2 (0900) je umístěn v lapidáriu premonstrátského kláštera.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
61 31 18
Na kameni je reliéf latinského kříže s čočkovitým zakončením ramen a hlavy. Uprostřed jsou písmena "WK" a letopočet 1678.
Byl nalezen ve zdi domu klášterního dvora.

Fotografie pochází z archivu muzea v Aši

3.8.2011 - Fotografii zaslal pan Jiří Synek

Kříž č. 3 (0901) je umístěn v areálu premonstrátského kláštera.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
93 56 18
Na kříži je vyryt latinský kříž.
Do kláštera byl přesunut ze Staňkova.

Literatura: Dreyhausen - 300

Dreyhausen - 300 - Mühlhausen:Bei Mühlhausen, hinter dem Stankower Hof, auf einer Wiese. Kreuzzeichen.

2002 - Fotografii zaslala paní Andrea Čeplá

29.3.2008 - JB
  

Kříž č. 4 ( ) stál u cesty do Oseka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Dreyhausen - 301

Dreyhausen - 301 - Mühlhausen: Bei Mühlhausen, in der Flur "beim steinernen Kreuz", an der nach Osek führenden Straße. Die Flurbezeichnung zeigt sich erstmalig in den Grundbüchern (Verkaufsregistern) vom Jahre 1580. Daher handelt es sich hier um ein sehr altes Kreuz.Kříž č. 5 (2153) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
141 60 _
S největší pravděpodobností se jedná o architektonický prvek.

16.8.2003 - Fotografie zaslal pan Jaroslav Brabec
  
29.3.2008 - JB
  

Kříž č. 6 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
105 62 16
Pravděpodobně se jedná o náhrobní kámen.

16.8.2003 - Fotografie zaslal pan Jaroslav Brabec
 
29.3.2008 - JB
  

Kámen č. 7 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
64 25 17
Jedná se o gotický klenební oblouk, druhotně použitý jako pomník.
Na kameni je nápis: "Roku 1778 dne 13. dubna byl na tomto místě zastřelen Josef Rodler od pitlaře G. K."
Kámen původně stával v lese nad obcí Velká, v místě, kde došlo k zastřelení schwarzenberského hajného Rodlera milevským pytlákem.

29.8.2008 - JB
  

Kříž č. 8 (0633) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

29.8.2008 - JB
  

Zpět