Zachotín

Obec leží severovýchodně od Pelhřimova, jižně od Humpolce při silnici č. 347.

Kámen č. 1 (0804) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 62 17
NPÚ - katalogové číslo: 1000133638, číslo ÚSKP: 22677/3-3354
Na kameni je reliéf tlapatého kříže a letopočet 1687.
Kolem roku 2003 byl odcizen. Policií byl vypátrán v roce 2011.
V druhé polovině roku 2012 byl navrácen na své místo.

1996 - Fotografii zaslal pan Michal Streubel

20.12.2012 - Fotografie zaslal pan Pavel Valenta
 
14.4.2013 - JB
    

Kámen č. 2 (15011) stál u Vopálenského mlýna na Jankovském potoce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. Mančal 1892, Dokumentační sbírky a fondy Etnologický ústav Akademie věd ČR

Mančal - Kámen Křížova mlýna u Mysletína jest jen pěkně tesaný obdélník s malým křížem a věnečkem nevinnosti nahoře, ostatní plocha vyplněna slovy: Na památku dne 25. VII. Leta Páně 1888. Stáří Z R Y M 14 D. ... Druhý kámen na mlýnském náhonu u Vopálenských hlásá, že se tu utopilo mlynářovo dítě.

Mančal

Zpět