Vystrkov

Obec leží severovýchodně od Pelhřimova, jižně od Humpolce.

Kámen (0305) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
66 48 19
NPÚ - katalogové číslo: 1000137021, číslo ÚSKP: 25882/3-3085
Na kameni je reliéf kříže s letopočtem 1507, pod křížem jsou dvě kopí, nad ním je kalich a hostie.
Původně stával severně od obce, po pravé straně silnice do Humpolce - 49°31'24,9"N, 15°20'56,6"E.
18.4.2020 byl přemístěn na současné stanoviště.

Literatura: Fritz - 71

Fritz - 71. Na staré silnici ve Vystrkově stojí na mezi kámen žulový, hrubozrnný, bělavý 79cm vysoký a 48 cm široký, nahoře 17 a dole 21 cm tlustý, po stranách a na temeni zvětralý a vydrobený. Přední plocha jeho jest otesána a na tři pole rozdělena, na kterých konturované nákresy vyryty jsou. Na horní třetině hned pod temenem spatříme hostii s průměrem 7 cm, pod ní kalich 15 cm vysoký a 9 cm široký. Vedle něho napravo latinská iniciálka S, 7 cm vysoká, nalevo řádek těsně sražených tří nebo čtyř písmen nečitelných. (MANJ..) a na konci přerušených. (Oboje písmeny dohromady znamenají snad S MANJA). na středním a dolním poli jest naznačen latinský kříž s třemi rameny, 14 cm širokými a 25 cm dlouhými. Na příčných ramenech je vyryt letopočet 1507, na dolním poli vpravo vedle dolních ramen postaven hrotem vzhůru oštěp, nalevo nůž. Dle lidové pověsti ve velikém pralese byl zde zavražděn kněz s Pánem Bohem k nemocnému jdoucí a oloupen, měl však u sebe 7 krejcarů. Kalich byl později v lese nalezen.

8.7.2001 - FS
  
25.3.2017 - JB
   
24.4.2020 - Fotografie zaslal pan Michal Streubel
   

Zpět