Počátky

Obec leží jižně od Pelhřimova.

Kámen č. 1 (0803) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
68 56 22
NPÚ - katalogové číslo: 1000148478, číslo ÚSKP: 36613/3-3254
Na kameni je reliéf latinského kříže.
Kámen vytesán na paměť zabití mladého šlechtice řezníkem v 17. století.

23.8.2003 - JB
  

Kámen č. 2 (1693) stojí u kapličky u Lázní sv. Kateřiny severovýchodně od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
83 66 19
NPÚ - katalogové číslo: 1000133023, číslo ÚSKP: 22094/3-3256
Na kameni je reliéf latinského kříže.

Literatura: Fritz - 18

Fritz - 18. V Kateřinských lázních nachází se u studně žulový, poněkud nakloněný kámen 80 cm vysoký a 45 cm široký na němž vypukle vytesán kříž v tomtéž rozměru. Ráz vypouklého kříže jest latinský pravoúhelný a paralelní. Dolní konec dolního ramene z každé strany opírá se o podporný výstupek. Nějakého znaku na něm není viděti, aniž pověst o něm slyšeti.

4.3.2003 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 
23.8.2003 - JB
 

Kámen č. 3 (1694) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
53 57 15
NPÚ - katalogové číslo: 1000124202, číslo ÚSKP: 13876/3-3255
Na kameni je rytina jetelového kříže a letopočet 1729.

4.3.2003 - Fotografii zaslali Eva a Miroslav Svobodovi

13.8.2004 - JB
 

Kámen č. 4 (1695) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
110 57 23
NPÚ - katalogové číslo: 1000136042, číslo ÚSKP: 24954/3-3253
Na kameni je reliéf latinského kříže.
Byl nalezen v roce 1997 při prohlubování příkopu u silnice.

4.3.2003 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 
23.8.2003 - JB
 

Kámen č. 5 (2648) stál u bývalého fotbalového hřiště, které bylo přibližně mezi lety 1943-1955 v polích západně od obce, vlevo od silnice do Žirovnice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 50 10,5
NPÚ - katalogové číslo: 1000125405, číslo ÚSKP: 14981/3-3257, památkově chráněno do 1.1.1977
Na kameni byl reliéf latinského kříže.
Podle zápisu v Městském muzeu v Počátkách: "Tento kámen prý byl postaven na paměť, že zde hrom zabil Smejkalku z chalupy, co byl Kubín (Lepeška) – dle sdělení Konráda Dvorského".

Kresba pochází z Městského muzea v Počátkách.
 

Zpět