Pelhřimov

Kámen č. 1 (0301) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
43 49 _
Na kameni je reliéf řeckého kříže.

4.3.2003 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 

Kámen č. 2 (0303) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
71 51 16
Na kameni je reliéf latinského kříže.
Na současné místo byl převezen při výstavbě komunikací v letech 1890-1896.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 3 (0732) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
107 62 15
Na kameni je reliéf jetelového kříže. Přední strana je popsána osmi řádky zlomkovitě čitelného textu v gotické minuskule, který pokračuje i přes břevno.
Na současné místo byl převezen roku 1896 od cesty z Vlásenice.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 4 (0733) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
120 56 13
Na kameni je reliéf jetelového kříže. Pod břevnem je vyryta soukenická střela a soukenické paličky.
Nahoře je gotický nápis 1538 TUTO ZABIT LUKESCH SOUKENIK.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 5 (0734) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
147 80 23
Kámen je olemován nápisem, uvnitř kterého je reliéf křížkového kříže a čtyři řádky gotického nápisu. Nad křížem je v ležaté poloze vyryt erb s helmicí a fanfrnoch obsahující zkřížené meče.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 6 (0735) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
62 39 15
Na kameni je reliéf latinského kříže.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 7 (0736) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
102 60 15
Na kameni je reliéf křížkového kříže. Pod pravým ramenem je sedm řádků gotické minuskuly, pod levým je ostrev.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 8 (0737) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
126 75 28
Na kameni je reliéf křížkového kříže. Vlevo nahoře je znak se dvěma zkříženými šipkami, údajně erb Tlusků z Volkova. Celá ostatní plocha je vyplněna devíti řádky textu v gotické minuskule.
Na současné místo byl převezen z Božejova.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 9 (1486) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
87 68 17
Na kameni je reliéf křížkového kříže. Pod levým ramenem je vyryt erb Říčanských s přilbou, klenotem a fanfrnochem. Pod pravým ramenem je vyryto kopí. Po obvodu kamene je nápis v gotické minuskule, vpravo zdvojený.
Na počátku 20. století byl přemístěn na současné stanoviště od hřbitovní zdi.
23.8.2003 - JB

Kámen č. 10 (1951) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
122 48 16
Na kameni je sedm řádků gotického nápisu.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 11 (0302) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
50 55 24
Na kameni je reliéf latinského kříže.

23.8.2003 - JB

Kámen č. 12 (1696) stál v severní části města pod městskými hradbami V Podolcích.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf latinského kříže s obrysem bodné zbraně a nápis: "...A WODY POD LED WHODIL. MDCXXXIII".
Kámen připomínal událost, kdy byl při drancování města roku 1633 pod soukenickou valchou utopen zeť pelhřimovského měšťana a koželuha Jana Kužela.

Literatura: Josef Dobiáš - Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, díl V. Doba pobělohorská, část 1. Třicetiletá válka,
                                         Praha 1970, str. 164-165, obr. 3 v obrazové příloze
                Josef Soukup - Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, díl XVIII.,
                                               Politický okres Pelhřimovský, Praha 1903, str 169, obr. 217

Soukup 1903

Zpět