Humpolec

Město leží severovýchodně od Pelhřimova.

Kámen č. 1 (0545) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
98 56 _
NPÚ - katalogové číslo: 1000137216, číslo ÚSKP: 26064/3-3041
Na kameni je reliéf řeckého kříže a čtyři řádky gotického nápisu. Čitelný je letopočet 1510.

17.8.2005 - JB
 

Kámen č. 2 (1692) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
110 73 16
NPÚ - katalogové číslo: 1000132555, číslo ÚSKP: 21654/3-3084
Na kameni je jetelový kříž, nápis a tkalcovský člunek.
Připomíná zavraždění Pakosty z Libic Krčmářem z Kletečné a Jírou.
Byl přenesen z Libických lesů.

6.9.2003 - JB
   

Kámen č. 3 (1763) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
68 33 6
Na kameni je rytina templářského kříže, nápis: "IHS TOMAS HODINAR Z HUMPOLCE USNUL V PANU" a letopočet 1733.
Připomíná úmrtí Tomáše Hodináře z Humpolce.
Byl přenesen z Petrovic, od cesty do Vřesníka.

17.8.2005 - JB
  

Kříž č. 4 (1841) stojí za vraty v Nerudově ulici naproti domu č. p. 626.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 47 26
Na kříži je rytina kříže a meče.

17.6.2005 - JB
  
7.8.2009 - JB
  

Kámen č. 5 (0898) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
109 77 12
Na kameni je reliéf kříže.
Připomíná zabití tří zvoníků bleskem 22.7.1743.

17.8.2005 - JB
 
25.3.2017 - JB
  

Kříž č. 6 (1762) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
42 33 12
Na kameni je reliéf klínového kříže.
Původně stál na hrázi rybníka Barevna. Na současném místě je přibližně od roku 1940.

17.8.2005 - JB
 
5.2008 - Fotografie zaslal pan Miloslav Jirků
 
7.8.2009 - JB
 

Kříž č. 7 (1637) stál u cesty do Jiřic u kilometrovníku 0,8.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 40 _

Literatura: Dreyhausen - 166
                Fritz - 1
                Otokar Jeníček - Pamětní kříže Humpolecka, 1940, rukopis, dnes ztracený
                Schwab - 26

Fritz - 1. Na silnici z Humpolce do Jiřic 278 kroků od kříže stojí přímo kříž žulový 130 cm vysoký a přes příčná ramena 70 cm široký, na pohled velmi primitivní, na ramenách a hranách velmi skomolený, lišejníky porostlý, zvětráním a vydrobením porouchaný. Do země jest zahlouben 45 cm. Na soukříží má čárkovou konturou naznačený řecký křížek se stejnými rameny, 10 cm dlouhými. Rovná se křížům cyrilo-metodějským. Nějaké legendy nebylo lze se doptati, přece místní jméno Trucbaba a několik podobných na blízku zasluhují povšimnutí.
Dreyhausen - 166 - Humpoletz: An der Straße von Humpoletz nach Jiřitz bei Km. 0,8.
Stammitte: Kreuzzeichen
Volksdeutung nicht erfragbar.
Jeníček - Při jiřické cestě starý kříž kamenný. Bez pověsti.
Schwab - 26. An der Strasse nach Jirschitz bei Km. 1

Otokar Jeníček 1940

Zpět