Šternberk

Obec leží severně od Olomouce.

17.4.2003 - JB
 
8.11.2008 - JB

Kříž č. 1 (1364) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 71 26
Na kříži je vyryta sekera.
Na současné místo byl přenesen od polní cesty do Babic.

Literatura: Přikryl 1907 - str. 66, 67, obr. 35

Přikryl - Na cestě z Babic asi 300 kroků od města, našel jsem misijní kříž kamenný celý do země až po vršek zabořený; jen levé rameno málinko něco vyčnívalo z husté trávy. Dobrotivý soused z předměstí a jeho syn odkopali jej z předu, abych mohl pořídit tento obrázek. (Obraz č. 35.) Stojí v břehu úvozovém hodně nahnutý, celý rozbrázděn na povrchu a věkem sčernalý; rozměrů je takových, jako všecky ty, co jsem už popsal. Šířka kříže na příč obnáší 68 cm, šířka jednotlivých ramen 23 až 32 cm.

Přikryl 1907

2002 - Fotografii zaslala paní Andrea Čeplá

17.4.2003 - JB
  

Kříž č. 2 (0664) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
103 73 26
Na současně místo byl přenesen ze Lhotky.

Literatura: Přikryl 1907 - str. 68, obr. 36

Přikryl - Jižně od města při osadě Lhota je druhý kříž podobný. Stojí nedaleko vjezdu na nádraží naproti ústavu choromyslných. Dříve stál u cesty; nová silnice do Olomouce však je položena něco opodál. Rozbrázděný povrch všecek pokrytý lišejníky žlutými a bílými ukazuje na tisícileté stáří. Je z hrubozrnitého pískovce neuměle vytesán. Vyčnívá nad zemí 98 cm, šířka příč je 71 cm a šířka ramen obnáší 28 až 33 cm. (Obraz č. 36.)

Přikryl 1907

2002 - Fotografii zaslala paní Andrea Čeplá

17.4.2003-JB
  

Zpět