Křelov
(Krönau)

Obec leží severozápadně od Olomouce.

Kříž (0460) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 75 25
Původně stával za obcí a byl poškozován vozy.
Potom byl zazděn do zdi dvorku v č. p. 41.

Literatura: Franz - 51
                Kšír - 6
                Přikryl 1907 - str. 30, obr. 10

Franz 1899                            Přikryl 1907                   Kšír 1959
  
17.4.2003 - JB
   

Zpět